А.1.5.110. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ЦАРИНА ЦАРИНА
(1944-1947), 1945-1947.

Месни народни одбор Царина формиран је, 1944. године, као Народноослободилачки одбор Царина са седиштем у Царини. Био је у оквиру Среза азбуковачког. На основу Општег Закона о народним одборима, од маја 1946. године, променио је назив у Месни народни одбор Царина.

Месни народни одбор Царина укинут је Законом о административно-територијалној подели НР Србије од априла 1947. године. Као насељено место, припојен је МНО Пецка Срез подгорски.

Фонд је преузет од Скупштине општине Осечина, записником бр. 01-530/1, од 22. новембра 1968. године (Књига пријема бр. 160).

Фонд је фрагментарно сачуван. Сређен је 1988. године. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945-1947, 5 књига (0,15 м).

Књиге 1945-1947:

-        деловодни протоколи 1945-1947, 4 књ.

-        дневник примања и издавања 1946, 1 књ.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.