А.1.5.90. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР БРАНЧИЋ БРАНЧИЋ
(1944-1952), 1945-1954.

Месни народни одбор Бранчић формиран је, 5. октобра 1944. године, као Народноослободилачки одбор са седиштем у Бранчићу. Био је у оквиру Среза качерског. По Закону о административно-територијалној подели НР Србије од априла 1947. године, Бранчић је, као Месни народни одбор, потпао под надлежност Среског народног одбора у Љигу. Обухватао је Бранчић и Гукоши.

МНО Бранчић укинут је Законом од 1952. године. Као насељено место, Бранчић је припојен Народном одбору општине Љиг Срез љишки.

Фонд је преузет од Скупштине општине Љиг, записником бр. 02-2581/4, од 13. септембра 1967. године (Књига пријема бр. 79).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је 1989. године. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1945-1954, 9 књига и 1 кутија списа (0,37 м).

Књиге 1946-1954:

-        записник са седница 1951-1954, 1 књ.

-        строго поверљиви деловодни протокол 1950, 1 књ.

-        поверљиви деловодни протокол 1950, 1 књ.

-        деловодни протоколи 1949-1952, 2 књ.

-        дневници примања 1946-1947, 2 књ.

-        дневници издавања 1946-1951, 2 књ.

Списи 1945-1952.

Грађа садржи: податке о раду МНО и зборовима бирача, плановима откупа житарица, извршењу плана обавезног откупа вуне, меса, масти и млека, планирању радне снаге за привреду, експропријацији земљишта за подизање расадника, увођењу самодоприноса, коришћењу конфисковане земље, гарантованом снабдевању, расподели житарица сиромашним домаћинствима, попису занатских радњи и воденица, регистрацији оружја, регрутацији, поправци путева, довршењу пруге Кадина Лука Славковица, разрезу и наплати пореза, буџету, појави заразних болести, (пегавог тифуса), прикупљању секундарних сировина; платне спискове личних и породичних инвалида (1945) и спискове службеника МНО и друго.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.