А.1.5.89. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР БАБАЈИЋ БАБАЈИЋ
(1944-1952), 1946-1952.

Месни народни одбор Бабајић формиран је, 1944. године, као Народноослободилачки одбор са седиштем у Бабајићу. Био је у оквиру Среза колубарског. По Закону о административно-територијалној подели НР Србије од априла 1947. године, Бабајић је, као Месни народни одбор, прешао под надлежност Среског народног одбора у Љигу. Обухватао је и село Велишевац.

Месни народни одбор Бабајић укинут је априла 1952. године. Као насељено место, ушао је у састав општине Љиг Срез љишки.

Фонд је преузет од Скупштине општине Љиг, записником бр. 02-2581/4, од 13. септембра 1967. године (Књига пријема бр. 81).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је 1973. године. Излучен је безвредан регистратурски материјал. Фонд је обрађен и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1946-1952. година, 11 књига и 2 кутије списа (0,55 м).

Књиге 1947-1952:

-        записници са седница 1951-1952, 1 књ.

-        строго поверљиви деловодни протокол 1951, 1 књ.

-        поверљиви деловодни протоколи 1950-1952, 3 књ.

-        деловодни протоколи 1950-1952, 3 књ.

-        књига благајне 1951-1952, 1 књ.

-        стални бирачки списак 1947, 1 књ.

-        матична књига задужења и раздужења за обавезну испоруку житарица 1951-1952, 1 књ.

Списи 1946-1952.

Грађа садржи: податке о раду МНО, снабдевању становништва прехрамбеном и индустријском робом, обавезном откупу пољопривредних производа, увођењу самодоприноса за електрификацију села, извршењу годишњег плана откупа житарица, попису стоке (1951), обавезној испоруци дрва, откупу вина, ревизију бирачких спискова, планирању радне снаге за рад у рудницима, изградњи и поправци путева, регрутацији, логоровању полазника предвојничке обуке, школовању глувонемих, појави пегавог тифуса (1951), вакцинацији, оспособљавању чланова одбора ПАЗ , реорганизацији и територијалној подели среских и месних одбора (1952), наплати пореза, буџету и др. У грађи има платних спискова и признаница на примљени новац.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.