А.4.1.125. ДОМАЋИЧКА ШКОЛА МИОНИЦА
(1953-1956), 1953-1960.

Домаћичку школу, са седиштем у Мионици, основао је Народни одбор среза ваљевског решењем бр. 8304/53, од 25. марта 1953. године. Школа је, као културно-просветна установа, имала за циљ просвећивање и оспособљавање женске омладине са села у вођењу домаћинства и стварање бољих услова живота и рада у породицама и задругама на селу.

Школа је била једногодишња и интернатског типа. Број уписиваних ученица био је ограничен на 50 девојака. Примане су ученице, од 15 па до навршених 20 година старости, са територије среза ваљевског и изузетно из других срезова. Расходе школе и интерната покривао је оснивач. Народни одбор среза ваљевског донео је решење, 21. децембра 1956. године, о престанку рада Домаћичке школе у Мионици са 31. децембром 1956. године.

Јануара 1957. године формирана је ликвидациона комисија, а поступак ликвидације завршен је јуна 1960. године.

Фонд је преузет у несређеном стању, без записника (Књига пријема бр. 343).

Фонд је делимично сачуван. Сређен је, 1978. године, по принципу слободне провенијенције, односно, део грађе систематизован је по деловодном броју, а део тематски. Обрађен је и урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1953-1960, 7 књига и 1 кутија списа (0,35 м).

Књиге 1953-1957:

-        записници седница Наставничког савета 1953-1956, 1 књ.

-        деловодни протоколи 1953-1957, 2 књ.

-        уписница 1953, 1 књ.

-        дневник рада 1956, 1 књ.

-        остале књиге 1953 -1957, 2 књ.

Списи 1953-1960:

-        преписка, персонална и финансијска архива 1953-1960, 1 кут.

Грађа садржи: акта о оснивању и престанку рада школе, записнике, извештаје о раду, податке о школској економији и отварању радионице за израду тепиха, трошковима школарине, персоналну документацију, завршне рачуне, платне спискове и др.

Обавештајна средства: сумарни инвентар, деловодни протоколи и уписница.