Поводом 200 година од оснивања Окружног суда у Ваљеву, организована је ова изложба, од издвојених, најдрагоценијих докумената, који се налазе у фондовима и збиркама Међуопштинског историјског архива у Ваљеву. Ограничен простор, условио је, да се изложе само одабрана документа из 19. века: Протина преписка, преписка са вишим органима, акта из делатности суда (протокол апсеника, прихода и расхода; тужбе, пресуде), персоналана акта, као и закони који су пресудно утицале на организацију и рад суда. Такође, изложено је пар докумената из 1945. године (изводи пресуда Војног суда у Ваљеву и упитни лист првог председника суда после Другог светског рата). Нисмо били у могућности да испоштујемо хронологију, цео судски поступак, све делатности Ваљевског суда и много тога другог што је изузетно, а за шта има докумената у изобиљу. О томе могу да посведоче кратке назнаке за фонд Окружног суда у Ваљеву који се чува у Архиву Ваљева и садржи грађу за период 1807-1944, 372 књиге и 4.664 кутије списа (621 м). Спада у ред најочуванијих фондова, ове групе, у Србији и пружа обиље прворазредних историјских извора за истраживање и писање историјата ваљевског судства, а и шире.

Ваљевски суд дао је велики допринос увођењу законитости и успостављању реда у младој држави. У Ваљевској нахији одржана је прва народна скупштина. Ту је написан и прочитан први закон. Ту је основан први суд и изабране прве судије.

Снежана Радић


Изложба је била постављена у згради Окружног суда у Ваљеву (данас Виши суд), 27. фебруара 2009. године

Аутор изложбе:
Снежана Радић, арх. саветник

Погледајте експонате