А.8.306. ЦРКВА ПОКРОВА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У ВАЉЕВУ
(1836 - ), 1837-1907.

Црква Покрова Пресвете Богородице у Ваљеву почела је да се гради, 1836. године, по одлуци кнеза Милоша Обреновића, а завршена је 1844. године.

Део фонда преузет је од Скупштине општине Ваљево записницима бр. 175, од 2. марта 1988, затим бр. 151 и 152, од 29. априла 1998. и бр. 245, од 11. јуна исте године (Књига пријема бр. 439 и 467).

Фонд је непотпун. Књиге су обрађене по врстама и хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1837-1907, 35 књига (1,50 м).

Књиге 1837-1907:

        матичне књиге крштених 1837-1902, 15 књ.

        матичне књиге венчаних 1837-1907, 6 књ.

        матичне књиге умрлих 1849-1910, 14 књ.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.

Објављени радови:

Борислав Вујић: Ваљевске матичне књиге у 19. и 20. веку, Гласник МИАВ, бр. 2-3, Ваљево, 1967.