А.8.307. ЦРКВА СВЕТОГ ОЦА НИКОЛАЈА У ВАЉЕВСКОЈ КАМЕНИЦИ
(1901- ), 1881-1902.

Црква Светог оца Николаја у Ваљевској Каменици изграђена је 1900, а освећена 14. септембра 1901. године. Стара црква налазила се у долини, недалеко од места на којем се садашња црква налази, а потиче из времена Кочине крајине.

Део фонда преузет је од Скупштине општине Ваљево записником бр. 151, од 29. априла 1998. године (Књига пријема бр. 475).

Фонд је непотпун. Књиге су обрађене хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1881-1902, 4 књиге (0,20 м).

Књиге 1881-1902:

  • матичне књиге крштених 1881-1902, 4 књ.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.