А.8.317. ЦРКВА СВЕТИХ АПОСТОЛА ПЕТРА И ПАВЛА ЦРКВА РИБНИЧКА У ПОПАДИЋУ
(16. век - ), 1836-1905.

Црква Светих апостола Петра и Павла Црква рибничка у Попадићу потиче из 16. века, као богомоља манастира Рибнице.

Храм је запаљен, 1788. године, а обновљан је 1818. и 1823. Нови храм, данашњег изгледа, изграђен је у периоду 1907-1909. године.

Део фонда преузет је од Скупштине општине Мионица записником бр. 267, од 15. априла 1988. године (Књига пријема бр. 452).

Фонд је непотпун. Књиге су обрађене по врстама и хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1836-1905, 11 књига (0,45 м).

Књиге 1836-1905:

  • матичне књиге крштених 1836-1893, 5 књ.
  • матичне књиге венчаних 1837-1879, 2 књ.
  • матичне књиге умрлих 1837-1905, 4 књ.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.