А.8.321.  ЦРКВА ПОКРОВА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У РАДЉЕВУ
(1872-  ), 1895-1902.

Црква Покрова Пресвете Богородице у Радљеву саграђена је 1872. године.

Део фонда преузет је од Скупштине општине Уб записницима бр. 176, од 7. марта 1988. и бр. 40, од 10. фебруара 1997. године (Књига пријема бр. 422 и 454).

Фонд је непотпун. Књиге су обрађене по врстама. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1895-1902, 2 књиге (0,07 м).

Књиге 1895-1902:

  • матична књига крштених 1895-1898, 1 књ.
  • матична књига умрлих 1898-1902, 1 књ.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.