А.8.320. ЦРКВА ПРЕНОСА МОШТИЈУ СВЕТОГ ОЦА НИКОЛАЈА У РАБРОВИЦИ
(1795- ), 1837-1902.

Црква Преноса моштију Светог оца Николаја у Рабровици подигао је, 1795. године, Хаџи Рувим Нешковић, уз помоћ кнеза Алексе Ненадовића и мештана околних села. Нови храм изграђен је, на истим темељима, 1857. године.

Део фонда преузет је од Скупштине општине Ваљево записницима бр. 175, од 7. марта 1988. и 151, од 29. априла 1998. године (Књига пријема бр. 446 и 471).

Фонд је непотпун. Књиге су обрађене по врстама и хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1837-1902, 16 књига (0,75 м).

Књиге 1837-1902:

  • матичне књиге крштених 1837-1881. и 1895-1897, 5 књ.
  • матичне књиге венчаних 1837-1898, 4 књ.
  • матичне књиге умрлих 1837-1902, 7 књ.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.