А.8.318.  ЦРКВА ПРЕНОСА МОШТИЈУ СВЕТОГ ОЦА НИКОЛАЈА У ПРИЧЕВИЋУ
(1830-  ), 1837-1914, 1935.

Црква Преноса моштију Светог оца Николаја у Причевићу изграђена је, 1830. године, а обновљена је 1847. На истом месту, пре се налазила црква брвнара.

Део фонда преузет је од Скупштине општине Ваљево записницима бр. 175, од 7. марта 1988. и 151 од 29. априла 1998. године (Књига пријема бр. 444 и 470).

Фонд је непотпун. Књиге су обрађене по врстама и хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1837-1914. и 1935, 8 књига (0,35 м).

Књиге 1837-1914. и 1935:

  • матичне књиге венчаних 1837-1914, 3 књ.
  • матичне књиге умрлих 1837-1862. и 1878-1912, 2 књ.
  • књига брачних испита 1889-1893, 1 књ.
  • домовни протоколи (азбучни) за парохију причевачку 1935, 2 књ.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.