А.8.316. ЦРКВА УСПЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У ПЕТНИЦИ
(1818 - ), 1837-1880, 1888-1901.

Црква Успења Пресвете Богородице у Петници подигнута је 1818. године. Налази се недалеко од Ваљева. Обновљена је 1864. године, кад је добила данашњи изглед. Некада је то био манастир, који се помиње још у 15. веку.

Део фонда преузет је од Скупштине општине Ваљево записницима бр. 175, од 7. марта 1988. и 245, од 11. јуна 1998. године (Књига пријема бр. 443 и 477).

Фонд је непотпун. Књиге су обрађене по врстама и хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1837-1880. и 1888-1901, 3 књиге (0,15 м).

Књиге 1837-1880. и 1888-1901:

  • матичне књиге крштених 1860-1880. и 1888-1901, 2 књ.
  • матична књига венчаних 1837-1880, 1 књ.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.