А.8.315. ЦРКВА РОЂЕЊА СВЕТОГ ЈОВАНА КРСТИТЕЉА У ПАУНАМА
(18. век - ), 1837-1906.

Црква Рођења Светог Јована Крститеља у Паунама помиње се за време аустријске окупације, почетком 18. века, кад је обнављана. Преправљена је, 1837. године, а 1928, на њеним темељима изграђен је нови храм.

Део фонда преузет је од Скупштине општине Мионица записником бр. 267, од 15. априла 1988. године (Књига пријема бр. 442).

Фонд је непотпун. Књиге су обрађене по врстама и хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1837-1906, 8 књига (0,40 м).

Књиге 1837-1906:

  • матичне књиге крштених 1837-1870, 2 књ.
  • матичне књиге венчаних 1837-1881, 2 књ.
  • матичне књиге умрлих 1837-1906, 4 књ.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.