А.8.314. ЦРКВА ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ У ОСЕЧИНИ
(1765 - ), 1837-1909, 1914-1916.

Црква Вазнесења Господњег у Осечини изграђена је 1765. године. Нови храм, истог имена, изграђен је поред старог у периоду 1937-1940. године.

Део фонда преузет је од Скупштине општине Осечина записником бр. 265, од 15. априла 1988. године (Књига пријема бр. 453).

Фонд је непотпун. Књиге су обрађене по врстама и хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1837-1909. и 1914-1916, 20 књига (1 м).

Књиге 1837-1909. и 1914-1916:

  • матичне књиге крштених 1837-1848, 1852-1878, 1881-1888, 6 књ.
  • матичне књиге венчаних 1837-1906, 5 књ.
  • матичне књиге умрлих 1837-1909. и 1914-1916, 9 књ.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.

Објављени радови:

Милорад Радојчић, Војничко гробље у Осечини, Гласник МИАВ бр. 37, Ваљево, 2003.