А.8.313. ЦРКВА СВЕТОГ АРХАНГЕЛА ГАВРИЛА У МОРАВЦИМА
(1858 - ), 1862-1899.

Црква Светог архангела Гаврила у Моравцима изграђена је 1858. године.

Преузет је део фонда, у два пута. Први пут, заједно са архивском грађом Народног одбора Среза љишког записником бр. 268, од 18. априла 1988, а други пут од Скупштине општине Љиг записником бр. 133, од 18. марта 1999. године (Књига пријема бр. 450).

Фонд је непотпун. Књиге су обрађене по врсти и хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1862-1900, 4 књиге (0,20 м).

Књиге 1862-1900:

  • матична књига крштених 1895-1900, 1 књ.
  • матичне књиге умрлих 1862-1899, 3 књ.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.