А.8.312.  ЦРКВА СВЕТОГ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДИМИТРИЈА У МАРКОВОЈ ЦРКВИ
(1620-  ), 1897-1908.

Црква Светог великомученика Димитрија у Марковој Цркви изграђена је 1620. године.

Део фонда преузет је од Скупштине општине Лајковац записником бр. 269, од 18. априла 1988. године (Књига пријема бр. 448).

Фонд је непотпун. Књиге су обрађене по врстама. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1897-1908, 2 књиге (0,10 м).

Књиге 1897-1908:

  • матична књига венчаних 1897-1908, 1 књ.
  • матична књига умрлих 1897-1902, 1 књ.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.