А.8.319. ЦРКВА ВАВЕДЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У МАНАСТИРУ ПУСТИЊА ВУЈИНОВАЧА
(1622- ), 1837-1880, 1899-1902.

Манастир Пустиња налази се 20-ак километара југозападно од Ваљево, близу места Поћута. Не зна се када је црква подигнута. Храм Ваведења Пресвете Богородице у манастиру Пустиња помиње се, први пут, 1622. године, приликом живописања. На истом месту је постојао храм који, по народном предању, потиче из 13. века. Обнављан је 1750. године, а горео је 1789. Након друге обнове добио је свој данашњи изглед. Године 1837, манастир Пустиња претворен је у парохијску цркву. Данас је женски манастир.

Део фонда преузет је од Скупштине општине Ваљево, записницима бр. 175, од 7. марта 1988. и 151 од 29. априла 1998. године (Књига пријема бр. 445 и 474).

Фонд је непотпун. Књиге су обрађене по врстама и хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1837-1880. и 1899-1902, 6 књига (0,25 м).

Књиге 1837-1880. и 1899-1902:

  • матична књига крштених 1839-1859. и 1899-1902, 2 књ.
  • матичне књиге венчаних 1837-1880, 2 књ.
  • матичне књиге умрлих 1837-1880, 2 књ.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.

Објављени радови:

Споменици ваљевског краја - манастир Пустиња, Завод за заштиту споменика културе Ваљево, Ваљево, 1989.

Светлана Пејић: Манастир Пустиња - монографија, Републички завод за заштиту споменика културе, Београд, 2002, 216