А.8.311.  ЦРКВА СВЕТОГ ОЦА НИКОЛАЈА У КРЧМАРУ
(14. век -  ), 1837-1906.

Црква Преноса моштију Светог оца Николаја у Крчмару потиче из 14. века. Спаљена је, 1788. године, а на њеном месту изграђена нова, 1793. године.

Део фонда преузет је од Скупштине општине Мионица записником бр. 267, од 15. априла 1988. године (Књига пријема бр. 451).

Фонд је непотпун. Књиге су обрађене по врстама и хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1837-1906, 9 књига (0,35 м).

Књиге 1837-1906:

  • матичне књиге крштених 1837-1880, 3 књ.
  • матичне књиге венчаних 1837-1880, 2 књ.
  • матичне књиге умрлих 1837-1906, 4 књ.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.