А.8.310. ЦРКВА ПОКРОВА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У КАЛАЊЕВЦИМА
(1864 - ), 1836-1914.

Црква Покрова Пресвете Богородице у Калањевцима изграђена је, 1864. године, на месту где се налазио дрвени храм Светог архангела Гаврила. Овај храм се, до 1860. године, налазио у Шутцима када је пренесен у Калањевце.

Део фонда преузет је од Скупштине општине Љиг записницима бр. 268, од 18. априла 1988. и бр. 133, од 18. марта 1999. године (Књига пријема бр. 449).

Фонд је непотпун. При овом храму, од 1893. године, вођене су посебне матичне књиге за парохију Драгољ. Књиге су обрађене по врстама и хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1836-1914, 31 књига (1,20 м).

Књиге 1836-1906:

  • регистри (заједнички за парохије: калањевачку и драгољску) 1889-1903, 2 књ.

за парохију калањевачку:

  • матичне књиге крштених 1836-1892. и 1894-1904, 11 књ.
  • матичне књиге венчаних 1837-1906, 5 књ.
  • матичне књиге умрлих 1837-1914, 7 књ.

за парохију драгољску:

  • матичне књиге крштених 1893-1903, 3 књ.
  • матичне књиге венчаних 1893-1906, 1 књ.
  • матичне књиге умрлих 1893-1906, 2 књ.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.

Објављени радови:

Радомир П. Милошевић, Покров Пресвете Богородице - Црква у Белановици, СПЦ општина Белановица, Белановица, 2002, 118