А.8.309. ЦРКВА РОЂЕЊА СВЕТОГ ЈОВАНА КРСТИТЕЉА У ЈОВАЊИ
(? - ),1866-1899.

Црква Рођења Светог Јована Крститеља у Јовањи потиче из времена Немањића. Удаљена је 6 километара од Ваљева, путем уз реку Јабланицу. Обнављана је у 16. веку и 1972. године. Била је и храм бившег манастира Јовање у коме су се школовали свештеници. Током 18. века, манастир је служио као парохијска црква грађанима Ваљева.

Део фонда преузет је од Скупштине општине Ваљево записницима бр. 175, од 7. марта 1988. и 151, од 29. априла 1998. године (Књига пријема бр. 441 и 468).

Фонд је непотпун. Књиге су обрађене по врстама и хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1868-1899, 4 књиге (0,20 м).

Књиге 1868-1899:

  • матичне књиге крштених 1868-1899, 3 књ.
  • матична књига умрлих 1883-1892, 1 књ.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.