А.8.322. ЦРКВА СВЕТОГ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА ЦРКВА ГРАЧАНИЧКА У ТУБРАВИЋУ
(19. век - ), 1837-1876, 1897-1900.

Црква Светог архангела Михаила Црква грачаничка у Тубравићу, по предању, потиче из времена Немањића. Јоаким Вујић каже да је то нови храм, помињући и имена његових ктитора који су живи, па је вероватно да је грађена у другој деценији 19. века.

Део фонда преузет је од Скупштине општине Ваљево записницима бр. 175, од 7. марта 1988. и 151 од 29. априла 1998.године (Књига пријема бр. 440 и 473).

Фонд је непотпун. Књиге су обрађене по врстама и хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1837-1876. и 1897-1900, 3 књиге (0,08 м).

Књиге 1837-1876. и 1897-1900:

  • матична књига крштених 1837-1864. и 1897-1900, 2 књ.
  • матична књига умрлих 1837-1876, 1 књ.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.