А.8.308.  ЦРКВА СВЕТОГ ОЦА НИКОЛАЈА У ГОРЊОЈ БУКОВИЦИ
(?-  ), 1834-1907.

Црква Светог оца Николаја у Горњој Буковици потиче из турских времена, а обновљена је 1875. године. На њеним темељима је, 1970. године, изграђен, а 1984, освећен нови храм.

Део фонда преузет је од Скупштине општине Ваљево записницима бр. 175, од 7. марта 1988. и 245, од 11. јуна 1998. године (Књига пријема бр. 438 и 476).

Фонд је непотпун. Књиге су обрађене по врстама и хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1834-1907, 19 књига (0,70 м).

Књиге 1834-1907:

  • матичне књиге крштених 1834-1901, 8 књ.
  • матичне књиге венчаних 1837-1907, 4 књ.
  • матичне књиге умрлих 1837-1902, 7 књ.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.