А.8.305. ЦРКВА САБОРА СВЕТОГ АРХАНГЕЛА ГАВРИЛА У БРАНКОВИНИ
(1829- ), 1837-1906.

Црква Сабора Светог архангела Гаврила у Бранковини изграђена је 1829. године. Задужбина је породице Ненадовић.

Део фонда преузет је од Скупштине општине Ваљево записницима бр. 175, од 7. марта 1988. и бр. 151, од 29. априла 1998. године (Књига пријема бр. 437 и 469).

Фонд је непотпун. Књиге су обрађене по врстама и хронолошки. Урађен је сумарни инвентар.

Садржи грађу за период 1837-1906, 24 књиге (1 м).

Књиге 1837-1906:

  • матичне књиге крштених 1837-1900, 10 књ.
  • матичне књиге венчаних 1837-1906, 4 књ.
  • матичне књиге умрлих 1837-1906, 10 књ.

Обавештајно средство: сумарни инвентар.