БИБЛИОГРАФИЈА ПО БРОЈЕВИМА

БИБЛИОГРАФИЈА ПО БРОЈЕВИМА

Број 1/1966

 • Јеротије Вујић: Ваљевски суд 1804-1827
 • Обрад Гавриловић: Ваљевска нахија 1816-1838
 • Др Бранко Перуничић: Подаци о насељима нахије ваљевске
 • Радован Драшковић: Ваљевска кула на Кличевцу
 • Др Драгољуб Дивљановић: Први здравствени радници у Ваљеву у 19. веку
 • Жарко Јовановић: Развој радничког покрета у ваљевском крају до 1919.
 • Милан Сикирица: Ваљево у првом светском рату
 • Милорад Митрашиновић: Комунистичка општина у Ваљеву 1920-1921.
 • Милан Борковић: СКОЈ и омладина Ваљева у оружаном устанку 1941.
 • Милан Трипковић: Културно-просветне прилике у ослобођеном Ваљеву (септембар – децембар 1944)
 • Јеротије Вујић: Смештај архивског материјала Ваљевског суда

 

Број 2-3/1967

 • Др Богумил Храбак: Дубровчани у Ваљеву у феудално доба
 • Др Драгољуб Дивљановић: Прилог грађи за историју Ваљева и околинеу доба аустријске окупације Србије од 1718. до 1739. године
 • Радован М. Драшковић: Петар Николајевић Молер
 • Обрад Гавриловић: Ваљевски окружни суд од 26. фебруара 1836. год. до 25. августа 1849. године
 • Др Драгољуб Дивљановић: Спор између Општине ваљевске иарендатора касапница око цена меса у 1838. години
 • Јеротије Н. Вујић: Епидемија куге у Брежђу и Осечиници 1837. године
 • Борислав Вујић: Ваљевске матичне књиге у 19. и 20. веку
 • Љубодраг А. Поповић: Шематизам Суда и Начелства округа ваљевског од 1842. до 1851. год.
 • Милан Сикирица: Развитак народне власти на територији ОК Ваљево
 • Милорад Митрашиновић: Градски народноослободилачки одбор Ваљево (октобар 1944 – мај 1945)
 • Милорад Митрашиновић: Пали борци у народноослободилачком рату
 • Велибор Савић: Последњи дани Милована Глишића
 • Василија Колаковић: Сликар Драгомир Глишић (1872-1957)
 • Нада Врховац: Листање „Гласоноше“
 • Милан Трипковић: БиблиографијаИздања у Ваљеву (1885-1941)
 • Јеротије Н. Вујић: Заштита и смештај архивалија социјалистичког периода у Ваљеву
 • Борислав Вујић: Син и мајка – борци
 • Зоран Јоксимовић: Порука испод вешала

 

Број 4-5/1969

 • Драгоје Тодоровић: Школовање Живојина Жујовића на страни и његовапреписка с министарством просвете
 • Павле Павловић: Раднички покрет у Лазаревцу 1903-1912. год.
 • Милан Сикирица: Раднички покрет у Ваљеву крајем 19. и почетком 20. века
 • Зоран Јоксимовић: Шездесет црвених година – Хроника КУД „Абрашевић“ 1905-1965.
 • Јеротије Вујић: Пре педесет година. Једно суђење у ваљевском првостепеномсуду због штампарске кривице
 • Милорад Митрашиновић: Пододбор ваљевских абаџијских радника – одговор „нововремцима“
 • Милан Трипковић: Штрајк ученика гимназије у Ваљеву 1919. год.
 • Зоран Трипковић: Ваљевски спорт клуб „Будућност“ у периоду 1931-1933. године
 • Борислав Вујић: Иво Маринковић Славко, 1905, Сутиван на Брацу – 1943, Загреб
 • Зоран Јоксимовић: Суђење Тихомиру Марићу и друговима,комунистима из Мионице 27. новембра 1939. године
 • Риста Михајиловић: Сећање на штрајк грађевинских радника у Ваљеву 1940. године
 • Сретен Читаковић: Љиг и околина пред устанак
 • Миленко Топаловић: Сећање на формирање партијског руководства среза колубарског (Мионица)
 • Живорад Гајић: КПЈ и СКОЈ Ваљевски партијски округ 1941-1945. година
 • Александар Јевтић: Почетак оружаног устанка у ваљевском крају
 • Богомир Јеремић: Партизанска радионица бомби у селу Мајиновићу 1941. године
 • Милован Илинчић: Комунистичка партија Југославије на територији ОК КПЈ за Ваљево послепрве непријатељске офанзиве и у току 1942.
 • Др Јулка Мештеровић: Одломак из књиге „Лекарев дневник“
 • Бранислав Милосављевић: Слободан Бјелић (1920-11941)
 • Раде Вуковић: Стеван Стева Ј. Милатовић (1907-1942)
 • Борислав Вујић: Допринос позадине фронту
 • Милорад Митрашиновић: Пали борци у народноослободилачком рату 1941-1945. годинеса подручја општине Осечина
 • Милорад Митрашиновић: Пали борци у народноослободилачком рату 1941-1945.године са подручја општине Уб
 • Милан Трипковић: Библиографија чланака, вести и других прилога о Ваљеву и ваљевскомкрају објављених у „Радничким новинама“ (Београд) од 1918-1920. године

 

Број 6/1971

 • Зоран Јоксимовић: Писана реч Драгојла Дудића
 • Александар Јевтић: Борбе ваљевског народноослободилачког одреда за стварање слободне територије, септембар 1941.
 • Богомир Јеремић: Нова функција 1941. Политички комесар
 • Павле Петковић – Борбе Тамнавског батаљона у Подгорини и Тамнави у децембру 1941.
 • Милорад Митрашиновић: Жртве бањичког логора 1941-1944.
 • Зоран Јоксимовић: Хронологија 1941-1945.
 • Ваљево и околина у рату и револуцији – Библиографија посебних издања 1945-1970.

 

Број 7/1972

 • Радован Драшковић: Јаков Ненадовић
 • Богомир Јеремић: Застава војводе Симе Ненадовића
 • Љубодраг А. Поповић: Учитељи ваљевског краја до 1872. године
 • Добривоје Недељковић: Оснивање гимназијске реалке у Ваљеву и прве године њеног рада
 • Павле Павловић: Прославе Првог маја у Ваљеву почетком XX века
 • Милан Трипковић: Привреда Ваљева 1918-1920. године
 • Риста Михаиловић: Сећање на окружну конференцију КПЈ у Ваљеву 1939. године
 • Раде Вуковић: Чедомир-Чеда Р. Милосављевић (1898-1941)
 • Павле Петковић: Формирање и акције Посавскотамнавског батаљона
 • Александар Јевтић: Одважни до краја
 • Милорад Митрашиновић: Преглед фондова архивске грађе Историјског архива у ВаљевуВаљево и околина у рату и револуцији

 

Број 8/1973

 • Др Владимир Стојанчевић: Цинцари и Гоге у књижевном делу Милована Глишића
 • Др Видосава Стојанчевић: Етичке, демографске и социјално-економске карактеристике Ваљева у 19. веку
 • Др Драгољуб Дивљановић: Окружни марвени лекари у округу ваљевском од 1881. до 1918. године
 • Павле Петковић: КПЈ и раднички покрет Уба и околине 1918-1920. године
 • Др Јован Милићевић: Прилог познавању односа Србије и Аустије у првој половини XIX века(Према архивалијама Међуопштинског историјског архива у Ваљеву)
 • Љубодраг Поповић: Учитељи ваљевског краја 1873-1890. године
 • Др Гаврило Ковијанић: Бронзана попрсја насих просветних великана на фасадама зграда Треће београдске и Ваљевске гимназије
 • Павле Павловић: Просветни и културни рад ССДС у Ваљеву пре првог светског рата
 • Сретен Читаковић: Сећање на илегални рад у љишком крају (1942-1944)
 • Милорад Митрашиновић: Др Бранко Перуничић, Град Ваљево и његово управно подручје 1815-1915; Ваљево и околина у рату и револуцији – прилози библиографији чланака 1945-1970 (II)
 • Милорад Митрашиновић: Радован Драшковић
 • Милан Трипковић: Библиографија радова Радована Драшковића

 

Број 9/1974

 • Милан Трипковић: Борбе за ослобођење Ваљева и ваљевског краја 1944. годинеСећање учесника борби за ослобођење Ваљева септембра 1944. године
 • Милорад Митрашиновић: Формирање народне власти у ваљевском крају после ослобођења 1944. године
 • Драгутин Бајић: Конституисање Окружног народноослободилачког одбора у Ваљеву септембра 1944. године
 • Милован Илинчић: Организације КПЈ у Ваљеву
 • Милорад Митрашиновић: Организовање основних школа на ослобођеној територији среза ваљевског 1944. године
 • Боривоје Максимовић: Сећање на прве дане у ослобођеном Ваљеву и на културно-просветни рад 1944. године
 • Бранислав Милосављевић: Сећање на рад омладине Ваљева уобнови и изградњи земље (1944-1958)
 • Радослав Јовановић: Сећање на рад омладине Мионице у јесен 1944. године
 • Петар Брајовић: Прилози за биографију Здравка Јовановића
 • Живорад Ђокић: Сећање на ратног друга др Димитрија Питовића
 • Милан Трипковић: Александар Јевтић, Усправљени у векове
 • Ваљево и околина у рату и револуцији

 

Број 10/1975

 • Др Владимир Стојанчевић: Карантинско-санитетска служба у Подрињу за време кнеза Милоша Обреновића
 • Чедомир Денић: Лазар Георгијевић, учитељ Матије Ненадовића
 • Др Васо Милинчевић: Непознати одељак „Мемоара“ Проте Матеје Ненадовића у „Шумадинчету“ 1852.
 • Др Ђорђе Игњатовић: Љубен Каравелово „Мемоарима“ Проте Матеје Ненадовића
 • Миленко Топаловић: Делатност Среског партијског поверенства за срез колубарски (Мионица) – јануар – септембар 1944.
 • Миленко Топаловић: Хронологија догађаја из радничког покрета Уба и околине (1888-1914)
 • Лома Лепосава и Милорад Митрашиновић – Окружни народни одбор – Ваљево 1944-1947. (историјска белеска)

 

Број 11/1976

 • Отварање нове зграде Историјског архива у Ваљеву
 • Др Видосава Стојанчевић: Насеља и становништво ваљевске и шабачке Посавине у XIX веку
 • Миленко Топаловић: Делатност Среског партијског поверенства засрез колубарски (Мионица) – јануар – септембар 1944 (II)
 • Милан Трипковић: Ваљевски крај 1929-1934. године
 • Попис радова у Гласнику Међуопштинског историјског архива

 

Број 12/1978

 • Четири деценије од доласка друга Тита на чело Партије
 • Веселинка Малинска: Од Београда до Ужичке Пожеге, септембра 1941.Ужичка „Борба“ о народноослободилачкој борби у ваљевском крају
 • Обрад Бјелица: Непријатељска офанзива у западнојСрбији и Шумадији 1941. године
 • Милорад Митрашиновић: Правила прве радничке организације у Убу 1888. године
 • Исидор Брдарић: Нека сећања о „Народној помоћи“ уВаљеву из предратног периода
 • Милан Трипковић: Неуспех антикомунистичке изложбе уВаљеву 1936. године
 • Миле Милатовић: Кратак преглед – реконструкција организационо-кадровскогстања партијске организације у Ваљеву у периоду 1934-1938.
 • Новак Р. Миљанић: Др Милош Пантић у логору Баратово
 • Вељко Станковић: Када је и где погинуо стариреволуционар Стеван Марковић Сингер
 • Милорад Радојчић: СветиславПуја Пандуровић (1919-1942)
 • Бранислав Милосављевић: Стеван Вукосављевић
 • 200 година од рођења Проте Матеје Ненадовића 1777-1977.
 • Поводом смрти Проте Матеје Ненадовића
 • Др Јован Милићевић: Ваљево за време Катанске буне
 • Љубодраг А. Поповић: Прилози за историју Ваљева у XIX веку
 • Александар Лома: О среским установама уВаљевској нахији и ван ње 1791-1819. године
 • Дневник Милорада Протића свештеника и народног посланика срезаПодгорског приликом посете борцима српско-турског рата 1913. године
 • Драгутин Бајић: ЉубомирЉуба Павловић, антрополог (1865-1936)

 

Број 13-14/1979

 • Станоје Филиповић: Писци борци Ваљевског партизанског одреда
 • Здравко Ранковић: Дневници ваљевских партизана
 • Иван Драјић: Партизански дневник
 • Милорад Радојчић: Прича о Драгославу Томићу
 • Драгутин Бајић: Неустрашива младост (Повест о народном хероју Миши Дудићу)
 • Брана Милосављевић: Обрен Николић – први секретар месног поверенства КПЈ Ваљево
 • Др Јован Милићевић: О још једном прилогу о борби Обреновића против уставобранитељског режима
 • Миливоје Крстић: Љубитељи књиге у округу ваљевском у XIX веку
 • Борислав Вујић: Порекло Милована Глишића
 • Мр Милан Трипковић: Грађа за историју основних школа у Ваљеву и околини 1919. године
 • Љубица Трајковић: Последње године живота и рада војводе Живојина Мишића
 • Милорад Митрашиновић: Од архивског средишта до Међуопштинског историјског архива (1948-1978)

 

Број 15-16/1981

 • Милорад Б. Јанковић: Војно-политички и стратегијски значај Титовогдоласка на слободну територију у околини Ваљева
 • Милијан Јеремић: Револуционарни лик доктора Милоша Мише Пантића
 • Станоје Филиповић: Народни херој Милић Ракић Марко (1912-1943)
 • Милорад Радојчић: Партизанско снабдевање у ваљевском крају 1941. године
 • Тихомир Јовановић: Народноослободилачки одбор у Поћути 1941-42. године
 • Здравко Ранковић: Новине ваљевских партизанаТекстови из листа „Партизан“
 • Бранислав Милосављевић: Спортисти у револуцији
 • Др Јован Милићевић: Последњи аустро-турски рат и Београдски пашалук
 • Радован М. Драшковић: Из заоставштине
 • Љубица Трајковић: Прилози за биографију Живојина Мишића
 • Миливоје Крстић: Љубитељи књиге у округу ваљевском у XIX веку (II)
 • Борислав Вујић: Ваљевска имена 1837-1936. године
 • Љубисав Андрић: Завичајна прошлост (до 1941. године) на страницама „Напреда“

 

Број 17/1982

 • Јован Милићевић: Ваљево и Ваљевска нахија према Карађорђевом деловодном протоколу
 • Радош Љушић: Политичке струје у Кнежевини Србији у време Првогнамесништва (1839-1840) са посебним освртом на прилике у Ваљеву
 • Живота Ђорђевић: Добровољачки корпус у Ваљеву 1862. год.
 • Др Видосава Стојанчевић: Ваљевска и шабачка Тамнава у XIX веку
 • Боривоје С. Стојковић: Личности из ваљевског краја у српском позоришту
 • Јеротије Вујић: Лист „Подгорина“ пред судом у Ваљеву
 • Др Жарко Јовановић: Црвена позорница ваљевског “ Абрашевића“ (1905-1914)
 • Мр Милица Бодрожић: Интелигенција са терена ОК КПЈ Ваљево у ослободилачком рату и револуцији 1941-1944
 • Омладински клуб интелектуалног рада (приредио Здравко Ранковић)
 • Момчило Исић: Правила Народне књижнице и читаонице у Тврдојевцу
 • Драгутин Гута Добривојевић: Извођење Глишићеве „Подвале“ на слободној партизанској територији
 • Александар Јевтић: Интернирање бораца Ваљевског НОП одреда у концентрационе логоре у Норвешкој
 • Борци Ваљевског НОП одреда интернирани у логоре у Норвешкој
 • Мр Момчило Митровић: Прилог проучавању обнове привреде ваљевског округа 1944-1946
 • Станоје Филиповић: Стојан Новаковић у младости (1842-1873)
 • Драгољуб Трајковић: Прилози за биографију војводе Мишића
 • Иван Б. Поповић: Туристичке одреднице насеобинског простора на сувоборском Рајцу

 

Број 18/1983

 • Павле Васић: Теодор Стефанов Гологлавац или Ваљевац
 • Здравко Ранковић: Фотографија у Ваљеву и ваљевском крају до 1918. године
 • Боривоје С. Стојковић: Многострука делатност др Миливоја М. Миленковића
 • Др Жарко Јовановић: Ваљевски „Абрашевић“ у првим борбеним редовимарадничке класе у периоду између два светска рата (1919-1941)
 • Милорад Митрашиновић: Извештај градске полиције о демонстрацијама у Ваљеву 25. и 26. марта 1941. године
 • Александар Јевтић: Партизанска команда места у Љубовији 1941. године
 • Бранислав Милосављевић: Двојица из Радничког батаљона
 • Живорад Јевтић: Јасеница у ослободилачким ратовима и револуцији
 • Љубисав Андрић: Библиографија Зорана Јоксимовића

 

Број 19/1984

 • Милорад Митрашиновић: Војнопозадински органи власти на ослобођеној територији Ваљева и околине 1944. године
 • Живомир Јеремић Моделар: Моје учешће у револуцији
 • Милорад Радојчић: Бошко Стојановић
 • Богумил Храбак: Хајдуковање северозападне Србије од 1806. до 1813. године
 • Бранко Вујовић: Старине цркве-брвнаре у Миличиници
 • Драгутин Бајић: Основна школа у Петници, њени учитељи и ученици
 • Велибор Берко Савић: Школа у Рибници – најстарија у Срезу колубарском
 • Радивоје Бојовић: Годишње оцене војводе Живојина Мишића од 1878. до 1909.
 • Живорад Бељић: Школа у Мионици од оснивања до данас
 • Олга Мандић: Историјат зграде Народног музеја Ваљево
 • Милан Цветковић Лештарић: Развој задругарства у Врелу код Уба
 • Мр Момчило Исић: Страдање основних школа ваљевског краја у Првом светском рату
 • Зоран Јоксимовић: Један покушај заштите културно-историјских споменика у Ваљеву
 • Здравко Ранковић: Фотограф аматер Данило Цибић

 

Број 20-21/1986

 • Александар Јевтић: Учешће сељака ваљевске општине у народноослободилачком рату
 • Лазар М. Нинковић: Пали борци у НОР-у са подручја Месне заједнице Ставе
 • Дусан Барац: У колубарској чети Ваљевског одреда
 • Милорад Милатовић: Последњи дани Сувоборског НОП одреда
 • Милорад Митрашиновић: Документа о забрани рада Месног синдикалног већа у Ваљеву 1924. године
 • Бранислав Милосављевић: Недељко Милутиновић, одборник комунистичке општине у Ваљеву 1920. године
 • Зоран Јоксимовић: Ваљевски „Абрашевић“ у 1945. години
 • Радош Љушић: Писмо Лазара Арсенијевића Баталаке Љубомиру Ненадовићу о сакупљеној архивској грађи о Првом устанку
 • Снежана Радић: Прилог проучавању унутрашње организације изадатака Окружног народног одбора у Ваљеву (1944-1947)
 • Верољуб Павловић: Ваљево у „Српским новинама“
 • Љубисав Андрић: Ваљевске библиографије
 • Жељко Јеж: Библиографија археолошких радова о Ваљеву и ваљевском крају
 • Момчило Исић: Сеоска проблематика у „Гласу Ваљева“ 1928-1941.
 • Зоран Трипковић: Спорт у ваљевским листовима између два светска рата
 • Милорад Радојчић: Здравствено задругарство у ваљевском крају
 • Садржај бројева 1-19

 

Број 22/1987

 • Александар Лома: Најстарије село у ваљевском крају
 • Радош Љушић: Вуков правитељствујушћи совјет
 • Љубомир Дурковић Јакшић: Прота Матија Ненадовић као књигољубац
 • Велибор Берко Савић: Вук и Јаков Ненадовић
 • Миливоје Радојичић: Учитељска школа у Убу
 • Живорад Јевтић: Школа ученика у привреди у Осечини (1948-1956)
 • Момчило Исић: Колубара и Подгорина 1932. године
 • Зоја Ристовић: Идеолошки рад КПЈ у Срезу ваљевском (1948-1949)
 • Снежана Радић: Социјално одељење Окружног народног одбора у Ваљеву (1944-1947)
 • Марија Исаиловић: Љубисав Андрић, Ваљево од постања
 • Мирослав Перишић: Велибор Берко Савић, Прота Матеја Ненадовић, акта и писма
 • Мирослав Перишић: Мр Момчило Исић, Сељаштво ваљевске области 1921-1941.
 • Јасмина Вукадин: Мирослав Перишић, Прота Матеја Ненадовић
 • Милан Трипковић: Др Леонтије Павловић, Радикална странка у Србији претимочке буне према архивској грађи из збирке Музеја у Смедереву
 • Милоје Ж. Николић: Бранко Вујовић, Бранковина
 • Марија Исаиловић: Група аутора, Азбуковица, земља и људи
 • Славица Степановић: Мирослав Перишиц, Завичај песнику
 • Славица Степановић: Љубица Ножица, Године раста
 • Мирослав Перишић: Научни скуп – Ваљевски крај у НОР-у 1941-42, сатематским освртом на улогу и значај Ваљевског НОП одреда
 • Лазар Нинковић: Путевима Ваљевског НОП одреда
 • Јасмина Вукадин: Библиографија чланака у фабрици „Крушик“ објављених у листу „Све за победу“ и „Напред“ (1945-1947)
 • Мр Новак Милошевић (1928-1987)

 

Број 23/1988

 • Богумил Храбак: Ваљевци у доба турске власти
 • Милан Трипковић: Приватна ваљевска женска гимназија (1904-1912)
 • Лазар Нинковић: Пали борци НОР-а и жртве фашистичког терора и терора домаћих издајника са подручја Месне заједнице Ставе
 • Живорад Јевтић: Административно-територијалне промене у ваљевском крају (1944-1955)
 • Љубомир Павловић: Дневник
 • Момчило Исић: Извештај Начелства среза ваљевског за 1938. годину
 • Архивско средиште у Ваљеву (1948-1952)
 • Снежана Радић: Женска занатска школа – Уб (1919-11957)
 • Владимир Кривошејев: Сећање бораца Ваљевског народноослободилачког партизанског одреда
 • Владимир Кривошејев: Драгутин Бајић – Времеплов Ваљева
 • Владимир Кривошејев: Група аутора, Родна кућа војводе Живојина Мишића у Струганику
 • Слободан Стојковић: Јован Племић – Старе и ретке књиге (1818-1900)
 • Милољуб Арсић: Турски катастарски пописи неких подручја западне Србије XV и XVI век
 • Милорад Радојчић: Стогодишњица рођења Драгојла Дудића
 • Јасмина Вукадин: Библиграфија чланака о фабрици „Крушик“ – „Напред“ (1947-1949)
 • Библиографија, издања (историја) ГИРО „Милић Ракић“ Ваљево (1970-1988)
 • Обрен Јовановић (1898-1988)

 

Број 24/1989

 • Саопштења и дискусије са Научног скупа о Драгојлу Дудућу, одржаног у Ваљеву 25. фебруара 1988. године, поводом 100 година рођења
 • Олга Николић: Отварање скупа
 • Селимир Максимовић: Отварање скупа
 • Славољуб Цветковић: Друштвено-економске и политичке прилике у Југославији 1918-1941. године
 • Вјенцеслав Глишић: Устанак у Србији 1941. године и Драгојло Дудић
 • Слободан Бранковић: Драгојло Дудић – народни трибун
 • Милан Трипковић: Политичке прилике у ваљевском крају 1918-1941. године
 • Момчило Исић: Економске прилике на селу у ваљевском крају пред други светски рат
 • Зоран Јоксимовић: Из живота Драгојла Дудића
 • Велимир Иветић: Драгојло Дудић – Руководилац у Ваљевском народноослободилачком партизанском одреду
 • Живота Марковић: Око оснивања назива и састава Главног народноослободилачког одбора Србије 1941. године
 • Милан Матић: Драгојло Дудић – Партизански преговарач са четницима 1941. године
 • Здравко Антонић: Дневник Драгојла Дудића у свјетлу „Записа“ о записима Родољуба Чолаковића
 • Слободан Ж. Марковић: Особине и књижевна вредност „Дневника“ Драгојла Дудића
 • Милан М. Миладиновић: Драгојло Дудић, „Дневник 1941.“ – извор за етику НОР и револуције
 • Томислав Ђурић: Психолошки профил Драгојла Дудића на основу његовог „Дневника 1941.“
 • Дискусија
 • Библиографија

 

Број 25/1990

 • Драгана Лазаревић: Територија краља Драгутина
 • Владимир Кривошејев: Претензије Јакова Ненадовића на место вође устанкаДа ли је фалсификован Карађорђев потпис?
 • Милоје Ж. Николић: Ваљевска Нахија у Другом устанку 1815. године
 • Бошко Јеремић: „Портрети Ненадовића“ – (сликарски радови Уроша Кнежевића)
 • Зоран Трипковић: Гимнастика, телесно и војно вежбање у Ваљевској гимназији (1870-1914)
 • Милорад Митрашиновић: Штампа и штампарство у ваљевском крају за време првог светског рата (1914-1918)
 • Милорад Белић: Улога „Крушика“ у стварању војне индустрије Југославије (1944-1945)
 • Живорад Јевтић: Административнотериторијалне промене у ваљевском крају (1955-1990)
 • Зоран Јоксимовић: Брезовица у попису 1863. године (Прилог за хронику тамнавског села)
 • Снежана Радић: Прилог проучавању привредног развоја бившег округа ваљевског1944-1947. године – на основу архивске грађе Одељење за привреду Окружног народног одбора Ваљево
 • Љубинка Живковић: Преглед фондова органа управе социјалистичког периода
 • Драгана Лазаревић: Марија Исаиловић, Ваљево и околне области у средњем веку – прилози за историју, Ваљево 1989
 • Владимир Кривошејев: Велибор Берко Савић, Карађорђе, документи I-III, Дечје новине, Горњи Милановац, 1988.
 • Гвозден Ђурић: Момчило Исић, Милан Трипковић и Витомир Васић,Школство у Азбуковици, СИЗ основног образовања и васпитања општинеЉубовија и СИЗ културе и физичке културе општине Љубовија, Љубовија 1987.
 • Библиографија радова Јеротија Вујића
 • Јеротије Јешко Вујић (1921-1988)
 • Др Драгољуб Дивљановић (1920-1980)

 

Број 26-27/1992

 • Милорад Радевић: Журнал Ваљевске нахије
 • Мр Милоје Николић: Шанчеви у Првом српском устанку
 • Здравко Ранковић: Живорад Грбић, хоровођа и музички педагог
 • Зоран Јоксимовић: Спорови око међа неких тамнавских села у првој половини XIX века
 • Жељко Јеж: Резултати ископавања касноантичке грађевине у Бабиној Луци
 • Владимир Кривошејев: Цртица за биографију Хаѕи Рувима Нешковића
 • Др Марија Исаиловић: Тефтери као историјски извор
 • Драгана Лазаревић: Архивска грађа на сталној изложбеној поставци меморијалногкомплекса „Родна кућа војводе Живојина Мишића
 • Милча Мадић: Коло српских сестара (1921-1941) – историјска белешка
 • Снежана Радић: Окружни народни одбор Ваљево (1945-1947), Одсек народне имовине – прилог за историјску белешку
 • Владимир Кривошејев: Боривоје Маринковић, Хаџи Рувим пре целине, пре смисла I и II, Ваљево 1989/90.
 • Др Марија Исаиловић: Ваљево у XIX веку
 • Синиша Бранковић: Градња друге школе у Бранковини (1892-1894)
 • Благоје Чупаревић
 • Михаило Петровић Мингеј

 

Број 28-29/1994

 • Миливоје Васиљевић и Светлана Милутиновић: Две карте из времена Кочине крајине
 • Марија Исаиловић: Полемика око испита у ваљевској основној школи 1847. године
 • Милорад Митрашиновић: Привреда ваљевског краја у време окупације 1916. године
 • Богумил Храбак: Грађанске политичке конфронтације у Ваљеву између два светска рата
 • Здравко Ранковић: Ваљевско позориште Драгутина Крсмановића
 • Миливоје Крстић: Прилог проучавању фрајкора у ваљевском крају
 • Риста Анђелополић: Просторни и урбанистички развој Ваљева (Прилози за историју урбанизма Ваљева)
 • Зоран Трипковић: Радио у ваљевском крају
 • Александар Лома: Једно исчезло ваљевско село
 • Др Сима М. Ћирковић: Урбанизација као тема српске историје
 • Снежана Радић: Пољопривредно одељење 1944-1947 (Прилог за историјску белешку ОНО Ваљево 1944-1947)
 • Драгана Лазаревић-Илић: Научни скуп „Ваљево – постанак и успон градског средишта“
 • Живота Филиповић: Др Ханс Фогел: „Ваљево – сећање једног швајцарског лекара на српско-турски рат“
 • Др Гордана Бабић (Ваљево; 21.02.1932. – Београд, 26.12.1993), Бранко Лазиц
 • Др Милан Матић (Ваљево, 1931. – Београд, 1994), Редакција

 

Број 30/1996

 • Богумил Храбак: Ваљевци у почетним годинама Првог српског устанка
 • Владимир Стојанчевић: Учешће ваљевске војске у одбрани дринског фронта 1811
 • Владимир Кривошејев: Ваљевска компанија српске народне милиције од 1720. до 1728.
 • Недељко Радосављевић: Сеча Река у народним предањима и историјским изворима 15. до 18. века
 • Милча Мадић: Алекса А. Стојшић, устаник и учитељ 1785-1850.
 • Велибор Берко Савић: Наполеон и Велика Србија
 • Даница Милић: Трговина шишарком у ваљевском крају
 • Мирослав Перишић: Ваљево на саобраћајној мапи Србије у другој половини 19. века
 • Видосава Николић-Стојанчевић: Ваљевске војне болнице и њихов санитет 1915. године у књижевним записима Вељка Петровића
 • Милорад Радојчић: Радничка дечја група „Будућност“ Ваљево
 • Милорад Митрашиновић: Пренумеранти на Новине српске из Округа ваљевског за 1835.
 • Селимир Тимотић: Шематизам учитеља каменичке школе до 1918.
 • Илија Николић: Грађани Ваљева у 1903. години – покушај евидентирања званичних личности свеукупног живота града
 • Здравко Ранковић: Окружно народно позориште у Ваљеву 1947.
 • Снежана Радић: Културно-просветне прилике у ваљевском округу 1944-1947.(На основу архивске грађе Одељења за просвету ОНО Ваљево 1944-1947)
 • Мирослав Перишић: Сто двадесет пет година Ваљевске гимназије 1870-1995, група аутора, Ваљево 1995.
 • Душко Кох: Сто педесет година школе и хроника села Цветановци, аутор др Марија Исаиловић, Љиг 1995.
 • Драгана Лазаревић-Илић: Нова презентација Муселимовог конака у Ваљеву
 • Драгана Лазаревић-Илић: Ваљево, постанак и успон градског средишта,Саопштења са научног скупа одржаног октобра 1993. поводом шествекова од најстаријег писаног помена Ваљева
 • Драгутин М. Бајић 1932-1995, Милорад Радојчић

 

Број 31/1997

 • Александар Лома: Прилог трагању за античким коренима Ваљева
 • Недељко Радосављевић: Ваљевска епископија у Извештенију из 1735. године
 • Владимир Кривошејев: Ослобођење Палежа 1804. године
 • Милић Милићевић: Снабдевање и исплата оружја и војне опреме током Првог српског устанка
 • Даница Милић: Подгорски рудници у 19.веку
 • Зоран Трипковић: Развој стрељаштва у Ваљевском крају (1880-1914)
 • Милан Трипковић: Богдан Јанковић, професор и директор Српске гимназијеДом науке у Солуну (1897-1901)
 • Богумил Храбак: Ваљево у рату 1914. године
 • Милорад Радојчић: Школа за нудиље и чуварице здравља у Ваљеву
 • Бојан Б. Димитријевић: Одметници и Ослободиоци
 • Марија Исаиловић: Ваљевска мукада са асовином
 • Мирко С. Бојанић: Путовања по пределу сербском 30-тих година 19. века
 • Нинослав Станојловић: Прилог проучавању учешћа Ваљеваца у првом српско-турском рату 1876-1877. године
 • Селимир Тимотић: Учитељи и наставници Каменичке основне школе од 1919. до 1996. године
 • Драгана Лазаревић-Илић: Народна књижница и читаоница у Ваљеву од 1933. до 1941. године
 • Снежана Радић: Одузети манастирски и црквени поседи у ваљевском крају по првој аграрној реформи 1946. године
 • Синиша Мишић: Једно погрешно тумачење старије историје Ваљева, Б. Јаневски, од античке Балбе до Валве
 • Љубодраг Димић: Српско-албански односи и историографија, Ђ. Борозан, Велика Албанија-порекло и пракса
 • Милорад Белић: Ваљево 1941-1945
 • Недељко Радосављевић: Тридесет бројева Гласника Историјског архива Ваљево (1966-1996)
 • Љубодраг Димић: Мирослав Перишић, Ваљево – град у Србији крајем 19. века
 • Снежана Радић: Фонд ОНО Ваљево (1944-1947), Одељење за радне односе 1946-1947.
 • Милан Сикирица 1926-1996 (Милорад Радојчић)

 

Број 32/1998

 • Од архивског средишта до историјског архива Ваљево
 • Недељко Радосављевић: Ваљевска епископија 1718-1739.
 • Даница Милић: Подгорски рудници у 20. веку
 • Лепосава Цвијетић: Обреновац на преласку из 19. у 20. век, становништво и привреда
 • Милић Милићевић: Удаја Ваљевки за официре крајем 19. и почетком 20 века
 • Бојан Димитријевић: О настанку равногорске устаничке организације у ваљевском крају 1941. године
 • Мирко С. Бојанић: Гледаш, је ли, мога коња, из тефтера од Цветног панађура 1836. у Ваљеву
 • Селимир Тимотић: Сто осамдесет година Цркве каменичке, шематизам
 • Милан Трипковић: Долазак првог воза у Ваљево, прилози за историју железнице Ваљево-Забрежје
 • Зоран Трипковић: Паланинарство, покрет извидника и планинки и стег скаута у Ваљеву (1900-1941)
 • Зоран Радојичић, Мирко С. Бојанић: Велимировићи владике Николаја
 • Синиша Мишић: Марија Исаиловић (Накић), прилог српској историографији
 • Мирослав Перишић: Списак свештеника Шабачке епархије за 1876. годину
 • Надежда Педовић: Документ из прошлости Подриња
 • Душан Николић: Из прошлости школства, школски одбори између два рата
 • Љубомир Недељковић: Страдање колубарских партизана у зиму 1941/1942. године
 • Марко О. Јелић: Ваљевска бригада на ратишту западног Срема и источне Славоније 1991/92. године
 • Милча Мадић, Зоја Ристовић: Удружење носилаца Албанске споменице 1915-1916, подружница у Ваљеву (1938-1988)
 • Снежана Радић: Дом ученика у привреди Стеван Филиповиц (1945-72); 1946-1973, историјска белешка
 • Владимир Кривошејев: Библиографија историографских издања о Ваљевском крају у 1997. години
 • Мирослав Перишић: Љубодраг Димић, Културна политика Краљевине Југославије 1918-1941, 1-3, Стубови културе, Београд
 • Александар Крстић: Владимир Кривошејев, Ваљево, настанак и развој града –прилози за урбану историју од првог помена до средине 19. века, Ваљево, Центрекс, 1997
 • Недељко Радосављевић: Ваљево 1945-1965, Ваљево, Народни музеј Ваљево,Институт за Новију историју Србије, Институт за савремену историју, 1997.
 • Александра Фостиков: Д. Средојевић, Православље у Мачви (1247-1521), Београд, Музеј СПЦ, 1997.
 • Мирослав Перишић: Милан Трипковић, Богдан Јанковић, Ваљево, Ваљевска гимназија, 1998.
 • Мирослав Перишић: Радош Љушић, Кнегиња Љубица, Горњи Милановац 1997.
 • Јелена Мргић: Жак ле Гоф, За један други средњи век, Време, рад и култура запада, Нови Сад, Светови, 1997.
 • Данко Страхинић: Џон Мајендорф, Империјално јединство и хришцанске деобе, Црква од 450. до 680. године, Крагујевац 1997.
 • Љубисав Андрић: Прошлост Ваљева и Ваљевског краја до 1941. године на страницама Напреда
 • Миленко Топаловић 1914-98 (Милорад Радојчић)
 • Миле Милатовић, 1910-97 (Милорад Радојчић)
 • Лазар Нинковић, 1926-98  (Милорад Радојчић)
 • Видосава Стојанчевић, 1924-98

 

Број 33/1999

 • Тема броја – Позоришни живот Ваљева
 • Здравко Ранковић: Добровољно друштво за театарска представљања (1860)
 • Катарина Милиновић: Градско народно позориште 1950-1956.
 • Драган Фелдић: Гостовање у Ваљеву Народног позоришта Дунавске бановине из Пожаревца раних тридесетих година
 • Недељко Радосављевић: Свештенство Ужичковаљевске митрополије
 • Милан Ђурђевић: Индустријско трговачко АД Сувобор, Обреновац 1908-1947.
 • Милан Трипковић: Рад Ђачке литерарне дружине „Чика Љуба” у Ваљевској гимназији (1906-1941)
 • Мирко С. Бојанић: Две урбанистичке скице делова Ваљева средином 19. века
 • Станиша Војиновић: Једно писмо Љубомира Ненадовића
 • Милић Ј. Милићевић: Имена српских пукова
 • Владимир Кривошејев: Герјеов “развитак историјске науке” као прилог развоју српске критичке историографије
 • Велибор Берко Савић: Синорење ваљевског атара
 • Зорица Ђоја Јеремић: Радне организације усмереног образовања Ваљево;Радна заједница заједничких послова Ваљево, историјска белешка
 • Свемир Поповић: Црквене матичне књиге ваљевског краја у Историјском архиву Ваљево
 • Владимир Кривошејев: Библиографија историографских издања о ваљевском крају (јануар 1998јун 1999)
 • Драгана Лазаревић-Илић: Изложба: Кроз фондове и збирке историјског архива Ваљево, избор из архивске грађе
 • Мирослав Перишић: Бојан Димитријевић, Ваљевски Равногорци– Југословенска војска у отаџбини у ваљевском крају 1941-1945.
 • Недељко Радосављевић: Ратовање Петог пешадијског пука Краљ Милан
 • Владимир Кривошејев: Марко Павловић, Манастири Шабачковаљевске епархије
 • Владимир Кривошејев: Борислав Челиковић, Светилишта Рудничког краја
 • Владимир Кривошејев: Помоћ Хиландару народа Среза тамнавског 1855. године
 • Данко Страхинић: Д. Сурдел, Ислам
 • Александра Фостиков: Библиографија објављених историјских извора у Гласнику ДСС, односно СУД (1846-1864/65-1892)
 • Селимир Тимотић
 • Миливоје Крстић  (Милорад Радојчић)
 • Богомир Боле Јеремић  (Милорад Радојчић)

 

Број 34/2000

 • Мирко С. Бојанић: Уз архивске јубилеје – Архиви су храмови
 • Александар Кале Спасојевић: Утицај електрифицираних Ваљева и Ужица на даљу примену електричне енергије у Србији после 1900. године
 • Синиша Мишић: Хидрографија српских земаља на старим географским картама
 • Недељко Радосављевић: Шабачка епископија по попису из 1836.
 • Нинослав Станојловић: Генерал Љубивој Г. Перишић (1846-1921) – живот и професионални пут
 • Милић Ј. Милићевић: Војна академија почетком 20. века
 • Милан Трипковић: Учешће ваљевских народних посланика на заседању српске Народне скупштине на Крфу(23. септембар – 4. новембар 1916. године)
 • Мирко С. Бојанић: Војници умрли у ваљевским болницама 1876-1878.
 • Станиша Војиновић: Три прилога о Љубомиру Ненадовићу
 • Зоран Трипковић: Коста Тачевић – учитељ гимнастике у Ваљевској гимназији 1911-1913. године
 • Божица Младеновић: Демографске прилике у Ваљевском округу од 1916. до 1918.
 • Љубодраг Поповић: Попис становништва Ваљевског округа у I светском рату
 • Богољуб Андрић: Кућевни дневник (приредио Љубисав Андрић)
 • Владимир Кривошејев: Библиографија историографских издања о ваљевском крају
 • Синиша Мишић: М. Живојиновић: Историја Хиландара I. Од оснивања манастира 1198. до 1335. године
 • Недељко Радосављевић: Живота Марковић: Ужички крај у доба Карађорђа
 • Жарко Јовановић: Селимир Тимотић: Основна школа „Милован Глишић“ у Ваљевској Каменици
 • Милча В. Мадић: Љубодраг А. Поповић: Шематизам Кнежевине Србије 1839-1851.
 • Љиљана Марковић: Краљица Наталија Обреновић: Моје успомене
 • Љиљана Марковић: Ч. Попов: О историји и историчарима
 • Недељко Радосављевић: Ђорђе Пилчевић: Академски сликар Михаило Миловановић, живот и дело
 • Недељко Радосављевић: Биографски лексикон ваљевског краја
 • Љиљана Марковић: Библиографија објављених историјских извора у Годишњици Николе Чупића (1877-1941)
 • Верољуб Бојчић, Светлана Ђуковић, Дејан В. Поповић: Библиографија историографскихприлога објављених у календарима „Колубара“ и „Ваљевац“ (1991-2000)

 

Број 35/2001

 • Милош Павловић: Демографски развој општине Косјерић
 • Мирослав Јовановић – „Ја сам Рус, не знам зашто сам Рус“: Проблеми живота исамоодређења руске деце-избеглица на Балкану 1920-1940.
 • Милић Ј. Милићевић: Наоружавање војске Србије крајем XIX века
 • Милан Ђурђевић – Гимназија у Обреновцу 1922-1940.
 • Петар Вишњић – Борбе за ослобођење Ваљева (13-18 септембар 1944)
 • Момчило Исић – Оснивање основне школе у Такову – Уз 80-годишњицу
 • Божица Младеновић – Извештаји Косте Пећанца о пљачкању манастира Високи Дечани у Првом светском рату
 • Драгана Лазаревић-Илић – Документа о заоставштини Светозара М. Јаковљевића,резервног пешадијског капетана I класе Петог пешадијског пука Дринске дивизије првог позива
 • Богољуб М. Андрић – Кућевни расходи и приходи 1950/51 (приредио Љубисав Андрић)
 • Биљана Стојаковић – Прилог проучавању села у Тамнавском срезу 1944-1953, Извештаји, анализе и анкете СК СКС Уб
 • Дарко Ђокић – Астрономски чланци у српским штампаним календарима – Библиотека Историјског архива Ваљево
 • Милча Мадић – Библиографија историографских издања о ваљевском крају
 • Љиљана Урошевић – Филип Гаврић: Глагољица словенска
 • Синиша Мишић – М. Благојевић, Д. Медаковић: Историја српске државности I.Од настанка првих држава до почетка српске националне револуције
 • Љиљана Марковић – М. Васиљевић: Соко град
 • Љиљана Марковић – Д. Р. Живојиновић: Невољни савезници (Русија, Велика Британија, САД 1914-1918)
 • Снежана Радић – Ваљевска пивара 1860-2000.
 • Милан Трипковић – Рецензија: Основна школа „Милован Глишић“ у Ваљеву
 • Љубисав Андрић – Прошлост Ваљева и ваљевског краја (до 1941) на страницама „Напреда“
 • Љиљана Марковић – Библиографија објављених историјских извора у Историјском гласнику од 1948. до 1998. године
 • Библиографија прилога историјског садржаја штампаних у „Ревији Колубара“ („Ревија Ваљевац“) од броја 1 до броја 88
 • Милан Трипковић (1935-2000)  (Милорад Радојчић)
 • Филип Гаврић (1927-2001)

 

Број 36/2002

 • Љубодраг Поповић: Ваљевски панађури у првој половини 19. века
 • Милорад Радојчић: Сто година школе у Попучкама
 • Милан Милошевић: Полицијско-безбедносне структуре у окупираној Србији1941-1944.
 • Дејан В. Поповић: Музичка школа „Живорад ГрбићВаљево (1954-1969)
 • Драгана Лазаревић-Илић: Прилог истраживањима о постојању и експлоатацијирудника бакра Ребељ од античке епохе до почетка XX века
 • Недељко Радосављевић: Проблеми истраживања локалне историје (пример
 • западне Србије)
 • Владимир Кривошејев: Рат историографијаПаралелни осврт на књиге Ваљево под окупацијом 1941-1944 (Жарко Јовановић) и Четници ДражеМихаиловића у грађанском рату у Србији 1941-1945 (Милорад Белић)
 • Мирко Бојанић: Списак житеља ваљевских 1836.
 • Љубодраг Поповић: Попис ваљевског округа 1853. године
 • Љиљана Урошевић: Потомци кнеза Раке Тешића
 • Биљана Стојаковић: Ратници из Тамнаве, учесници ослободилачких ратоваСрбије 1912-1918.
 • Милча Мадић: Живорад Жика Јевтић: Село Јасеница монографија
 • Милча Мадић: Велибор Берко Савић: Солунци на ломачи
 • Милча Мадић: Милан Васић: Мајиновић хроника села
 • Недељко Радосављевић: Стеван Павловић: Историја Балкана
 • Дубравка Стајић: Жарко Јовановић: Неостварени ратни циљеви Драже Михаиловића, колаборација у Србији 1941-1945.
 • Дубравка Стајић: Др Жарко Јовановић: Ваљево под окупацијом 1941-1944.
 • Милорад Белић: Жарко Јовановић: Ваљево под окупацијом 1941-1944.
 • Бранко Лазић: Светлана Пејић: Манастир Пустиња
 • Недељко Радосављевић: Снежана Радић, Конфискација имовинеу Ваљевском округу 1944-1946.
 • Милча Мадић: Библиографија историографских издања о ваљевском крају
 • Љубисав Андрић (19382002) in memoriam

 

Број 37/2003

 • Милан Милошевић: Тајна полиција у Србији 1831-1914.
 • Милорад Белић: Комитски војвода Војислав Танкосић – Живот и деловање у периоду 1903-1915.
 • Александар Кале Спасојевић: Пионирски период електрификације Србије (1884-1914)
 • Здравко Ранковић: Убско добровољно позоришно друштво
 • Љубодраг Поповић: Закон о панађурима и недељнимпазарним данима из 1902. и Ваљевски округ
 • Дејан Поповић: Зграда у сенци
 • Снежана Радић: Аграрна реформа на територији Тамнавског среза у 1946. години
 • Бранко Лазић: О електронској документацији и презентацији музеалија:Digitize vs. Nature – саопштење са научног скупа „Нове технологије и стандарди:Дигитализација националне бастине
 • Станиша Војиновић: Исписи старина из манастира Боговађау оставштини Стојана Новаковића
 • Милорад Радојчић: Војничко гробље у Осечини
 • Љиљана Урошевић: Лични фонд: Благоје Чупаревић (1907-1992) –Историјска белешка
 • Милча Мадић: Заштита архивске грађе од изузетног значаја уИсторијском архиву у Ваљеву
 • Синиша Мишић: Питер Берк: Историја и друштвена теорија
 • Александра Фостиков: С. Ћирковић, Д. Ковачевић-Којић, Ружа Чук:Старо српско рударство
 • Гордана Стојковић: А. Вулетић: Породица у Србији средином XIX века
 • Милча Мадић: Ваљевска општина 1839-2003.
 • Милча Мадић: Синиша Мишић: Југоисточна Србија средњег века
 • Милча Мадић: Библиографија историографских издања о ваљевском крају

 

Број 38/2004

 • Владимир Стојанчевић: Прота Матија и Карађорђе
 • Милан Милошевић: Безбедносно-обавештајне активности у Карађорђевој Србији
 • Станиша Војиновић: Књига стихова „Бирчанин Илија, оборкнез испод Међедника” Јоксима Новића Оточанина
 • Милорад Радојчић: Дабићи из Јаутине
 • Душан Мркобрад, Радивоје Арсић: Бранговић – Прелиминарна археолошка истраживања раносредњовековног утврђења (VI-X век)
 • Милан Милошевић: Појаве отмица и добегавања у Србији XIX века
 • Момчило Исић: Тешкоће школе у Бањанима
 • Драгана Лазаревић-Илић: Културно/историјски споменици Бранковине – заштита и презентација
 • Гордана Марковић: Предлог концепције музејске поставке „Куће Ненадовића” у комплексу „Знаменито место Бранковина”
 • Велибор Берко Савић: Главни списак утвари свију цркви у Окружију ваљевском за 1860. годину
 • Снежана Радић: Преглед фондова и збирки Међуопштинског историјског архива у Ваљеву
 • Милча Мадић: Велибор Берко Савић: Ненадовићи
 • Милча Мадић: Здравко Ранковић: Ваљевске гимназије 1869–2004.
 • Милча Мадић: Милорад Радојчић: Ђуро Козарац – први ваљевски професор
 • Милча Мадић: Библиографија историографских издања о ваљевском крају

 

Број 39/2005

 • Милча Мадић: Ваљевска варошка (градска) гробља
 • Дејан В. Поповић: Ђурина циглана
 • Милорад Радојчић: Дечји дом у Мионици
 • Милан Милошевић: Прилог изучавању безбедносно-обавештајних институција у Србији (1989–2005)
 • Станиша Војиновић: Три прилога о Љубомиру П. Ненадовићу
 • Милић Милићевић: „Сгм” Радови Живојина Мишића
 • Снежана Радић: Четници – пацијенти Окружне болнице – Ваљево у периоду мај-октобар 1944. – Из Главног болесничког протокола 1942–1944.
 • Живорад Јевтић: Попис воденица поточара у ваљевском срезу 1948. године
 • Снежана Радић: Упутство за израду аналитичког инвентара у МИАВ
 • Снежана Радић: Општина лајковачка – Лајковац 1904–1944.
 • Биљана Стојаковић: Помоћ Црвеног крста у храни и одећи православном Архијерејском намесништву колубарском у периоду 1955–1967.
 • Мирослав Перишић: М. Радојчић, Ђуро Козарац, први ваљевски професор
 • Мирослав Перишић: Д. Михајловић, Повленске магле и видици
 • Мирослав Перишић: М. Бојанић: Преци поново говоре
 • Милча Мадић: А. В. Тинховен, Страхоте рата у Србији
 • Милча Мадић: Библиографија историографских издања о ваљевском крају објављених током 2005.

 

Број 40/2006

 • Мирјана Костић: Античка топографија ваљевског краја
 • Милорад Радојчић: Др Селимир Ђорђевић (1866-1915) – физикус Округа ваљевског
 • Бојан Б. Димитријевић: Јединице гарнизона Ваљево 1945–2005.
 • Александар Рафаиловић: Анализа приступница „Ваљевског друштва за свадбарину и посмртнину – Ваљево“
 • Снежана Радић: Списак конфисковане покретне имовине „народних непријатеља” у Ваљеву – јануар 1945.
 • Нинослав Станојловић: Војни губици Ваљевског округа у Другом српско-турском рату 1877-1878.
 • Станиша Војиновић: Један прилог о Проти Матеји Ненадовићу
 • Благомир Бишевац: Заштита архивске грађе и регистратурског материјала државних и друштвених предузећа у процесу приватизације
 • Бошко Ракић: Ревизија архивске грађе
 • Др Момчило Исић: Милорад Радојчић, Војвода Мишић и његови Колубарци у ратовима 1912-1918, издање Фондације „Војвода Живојин Мишић”, Београд 2006, 544
 • Милча Мадић: Велибор Берко Савић, Ненадовића кула у Ваљеву, самостално издање аутора, Ваљево 2006, 262
 • Милча Мадић: Радован М. Драшковић, Преторијанске тежње у Србији – Апис и „Црна рука“,приредио Милан Р. Драшковић, „Жагор“, Београд 2006, 319
 • Милча Мадић: Милоје Ж. Николић, Извори са камена о Тамнави 1804-1815, Завод за заштиту споменика културе Ваљево, Ваљево 2006, 288
 • Милча Мадић: Драган Стаменић… (и др.), Споменичко наслеђе Колубарског и Мачванског округа, Завод за заштиту споменика културе Ваљево, Ваљево 2006, 172
 • Милча Мадић: Велибор Берко Савић, Војвода Петар Николајевић Молер, Самостално издање аутора, Ваљево 2006, 303
 • Милча Мадић: Библиографија историографских издања о ваљевском крају објављених током 2006.
 • Александар Јевтић (1922-2006) in memoriam, Милорад Радојчић

 

Број 41/2007

 • Милорад Радојчић: Први ваљевски апотекар – Клаудије Прикелмајер
 • Милан Совиљ: Пијаце и панађури у Ваљеву између 1918-1941. године
 • Дејан В. Поповић: Градско предузеће цигле и црепа „Љубостиња“ Ваљево (1947-1950), 1945-1950.
 • Милан Милошевић: Порекло и еволуција органа државне безбедности социјалистичке Југославије (1944-1966)
 • Група аутора: Дом омладине у Ваљеву од 1967. до 1979. године
 • Станиша Војиновић: Други прилог о Проти Матеји Ненадовићу
 • Група аутора: Анализа Правила Ваљевског друштва за свадбарину и посмртнину и узрока његовог нестанка (1900-1901)
 • Момчило Исић: Ратна штета школа у Ваљевском округу за време Првог светског рата
 • Снежана Радић: Ратна штета у ваљевском крају 1945–1946 – пријаве
 • Милча Мадић: Грађа друштвено-политичких организација као историјски извор за проучавање друштвених односа у раздобљу социјалистичке власти код нас
 • Милча Мадић: Драгослав Циле Марјановић: Љиг – фотомонографија
 • Милча Мадић: Библиографија историографских издања о ваљевском крају објављених током 2007.
 • Милорад Миле Митрашиновић (1930-2007) in memoriam, Милорад Радојчић
 • Зоран Трипковић (1933-2007) in memoriam, Милорад Радојчић

 

Број 42/2008

 • Милорад Радојчић: Ваљевски јавни правозаступници до Првог светског рата
 • Дејан В. Поповић: Ваљевски комита Мијаило Кићић – Један необичан захтев из 1904. године
 • Снежана Радић: Здравствене установе Ваљевског округа у периоду 1944-1947.
 • Милан Ђенадић:  Културна политика и манифестације града Ваљева 1944-1975.
 • Станиша Војиновић: Сима Пандуровић и Ваљево
 • Милан Совиљ: Два списка ваљевских кафана и хотела 1936. и 1938.
 • Група аутора: Анализа пријава ратне штете Месног народног одбора у Лозници 1945-1946. године
 • Мирјана Костић: Представа даће на римским надгробним споменицима у источном делу провинције Далмација
 • Драгана Лазаревић-Илић: Историјске претпоставке за хронолошко-тематски оквир музеолошке презентације средњовековног периода на сталној изложби Народног музеја у Ваљеву
 • Владимир Кривошејев: Маркетинг установа културе са посебним освртом на музеје
 • Милча Мадић: Милорад Радојчић: Завичај војводе Живојина Мишића – Мионичка општина
 • Милча Мадић: Весна Ћирић и други: Тешњар кроз три века
 • Милча Мадић: Библиографија историографских издања о ваљевском крају објављених током 2008.
 • Борислав Вујић, in memoriam, Зоран Јоксимовић

 

Број 43/2009

 • Александар Узелац: Кумани у средњовековној Србији
 • Виолета Ракић: Основна школа „Милош Марковић” у Доњим Лесковицама 1898–2008.
 • Милорад Радојчић: Ваљевски адвокати у међуратном периоду
 • Милан Совиљ: Свет „покретних слика” у Ваљеву – Ваљевски биоскопи и филмске пројекције тридесетих година XX века
 • Снежана Радић: Лекари и здравствено особље у Ваљевском округу у периоду 1944-1947.
 • Дејан В. Поповић: Тадића ћуприја – спор око моста 1851-1879.
 • Милан Ђурђевић: Прилог занатству, саобраћају, угоститељству и трговини у Обреновцу у првој половини  XX века
 • Снежана Радић: Мирослав Перишић: Од Стаљина ка Сартру – формирање југословенске интелигенције на европским универзитетима 1945-1958.
 • Јелена Павловић: Ђорђе Малавразић: Шездесет осма – личне историје
 • Милча Мадић: Библиографија историографских издања о ваљевском крају објављених током 2009.

 

Број 44/2010

 • Радивоје Арсић: Кула Ненадовића и шанац на Кличевцу из угла историјске археологије
 • Милорад Радојчић: Бабићи из Ваљева
 • Дејан В. Поповић: Прилике у Дринској дивизији 1883–1899.
 • Милорад Белић: Терор ратних победника у Ваљеву 1944/45.
 • Биљана Стојаковић: Препорука за формирање и организовање рада депоа у регистратури
 • Милорад Радојчић: Миодраг Станимировић: Источна Тамнава – Бргуле и околина, издање Културно-просветне заједнице Србије из Београда, у едицији „Хронике села“, Обреновац, 2010, 572
 • Милча Мадић: Др Лаза Димитријевић: Како живи наш народ, „Инфинитас“ Београд 2010, 216
 • Милча Мадић: Велибор Берко Савић: Чича Илија Станојевић – најлепша прича старог Београда, Југословенска кинотека и Самостални издавач ауторских дела „Берко“, Ваљево–Београд 2010.
 • Јелена Павловић: Дејвид Гибс, Хуманитарно разарање Југославије, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци – Нови Сад 2010, 419
 • Проф. др Милан Д. Лазић: Др Момчило Исић и Милорад Радојчић: Основна школа „Милан Муњас“ Уб 1820–2010, Основна школа „Милан Муњас“ Уб, 2011, 580
 • Милорад Радојчић: Библиографија некролога у ваљевском листу „Напред” 1946–2010.
 • Милча Мадић: Библиографија историографских издања у ваљевском крају у 2009. и 2010. години
 • Богумил Храбак (1927-2010) in memoriam, Милорад Радојчић

 

Број 45/2011

 • Милорад Радојчић: Живојин П. Симић (1848-1926) – просветни, друштвени, политички и научни радник
 • Виолета Ракић: Основна школа „Драгољуб Илић” из Драчића 1896-2008.
 • Милорад Радојчић: Подгорци носиоци Карађорђеве звезде
 • Дејан Булић и Радивоје Арсић: Манастир Боговађа из аспекта археолошких истраживања
 • Дејан Булић, Дејан Радићевић и Радивоје Арсић: Истраживања ваљевске Грачанице 2011. године
 • Јелена Н. Радосављевић: Црква Грачаница у сећањима проте Богољуба Н. Милошевића
 • Дејан В. Поповић: Огласи и рекламе у ваљевским међуратним гласилима 1918-1941.
 • Нинослав Станојловић: Једно писмо Живана Антонића Ликодре из 1862. године
 • Владимир Кривошејев: Крађа у „радњи за обављање проститутске делатности“ –  један судски спор у Ваљеву 1895-1896. године
 • Марина Марковић: О Десанки пером и сликом – Стална поставка у Новој школи у Бранковини
 • Владимир Кривошејев: Видови правног статуса музеја – Приватизација музеја као императив ефикасне и ефективне реализације друштвено корисних задатака
 • Милча Мадић: Милорад Радојчић, Здравко Ранковић, Мирослав Трифуновић: Фото-монографија Мионица – Завичај војводе Живојина Мишића, Фондација „Живојин Мишић“ Београд, Скупштина општине Мионице, Културни центар Мионица, Ваљево 2011, 352
 • Милча Мадић: Библиографија историографских издања о ваљевском крају објављених 2011. године
 • Велибор Берко Савић (1930-2011), Милорад Радојчић
 • Милорад Радевић (1935-2011), Милча Мадић

Број 46/2012

 • Милорад Радојчић: Про­та Јев­та Ф. По­по­вић Ку­ве­ља (1823-1912) – Во­ђа Ба­бин­ске ра­зу­ре
 • Ра­ди­во­је Да­ви­до­вић: Бо­ро­та и Ма­јер – Мит и ствар­ност
 • Сне­жа­на Ра­дић: Ре­зо­лу­ци­ја Ин­фор­мби­роа и информбировци у Ваљеву и Ва­љев­ском сре­зу по­сле 1948. го­ди­не
 • Марија Вушковић, М. А: Милош Обилић или Милош Поцерац – топонимија о косовском јунаку
 • Ку­зо­вић Ду­шко: Народно градитељство – Амбари на ју­жним па­ди­на­ма пла­ни­не По­влен
 • Ми­ло­рад Ра­дој­чић: Там­нав­ци но­си­о­ци Ка­ра­ђор­ђе­ве зве­зде
 • Мар­ко­вић Жељ­ко: Мом­чи­ло Ву­ко­вић Бир­ча­нин (1911-1984) – При­ват­ни кра­љев се­кре­тар
 • Бран­ко Ж. Ма­тић: Фотографија као извор за локалну историју
 • Станиша Војиновић: Трговац, песник, приповедач и драмски писац  – Светолик Ф. Васић (1870-1934)
 • Ма­ри­на Ћи­ро­вић: Два спи­ска де­це деч­је гру­пе „Бу­дућ­ност“ ко­ја су ле­то­ва­ла на Див­чи­ба­ра­ма  1938. го­ди­не
 • Владимир Кривошејев: Настанак и развој музејске мреже у Србији
 • Ма­ри­ја Ву­шко­вић: Вла­ди­мир Кри­во­ше­јев, Ваљево, Настанак и развој града, Ва­ље­во 2012.
 • Вла­ди­мир Кри­во­ше­јев: Не­дељ­ко В. Ра­до­са­вље­вић, Стара црква у Миличиници – књига прихода и расхода 1846-1863, Бе­о­град – Ва­ље­во 2012.
 • Мил­ча Ма­дић: Мир­ја­на Бе­лић-Ко­роч­кин, Да­ви­до­вић, Ра­ди­во­је Да­ви­до­вић, Стеван Филиповић, Истина оисторијској фотографији, Бе­о­град, 2012.
 • Милча Мадић: Би­бли­о­гра­фи­ја исто­ри­о­граф­ских из­да­ња о ва­љев­ском кра­ју об­ја­вље­них 2011. го­ди­не

Број 47/2013

 • Снежана Радић: Роми са Баира – покрштавање и досељавање у Ваљево крајем XIX века
 • Милорад Радојчић: Стрељање на Буковима
 • Душко Кузовић: Народно градитељство – кошеви на јужним падинама планине Повлен
 • Милорад Радојчић: Љижани носиоци Карађорђеве звезде
 • Милорад Белић: Прилог квантификацији жртава Другог светског рата на подручју општине Ваљево
 • Марина Ћировић: Певачка дружина Чика Љуба кроз писану штампу до 1941. године
 • Снежана Лазић: Легат Милорада Мишковића у Историјском архиву Београда
 • Милорад Белић: Још неколико података о Стевану Бороти
 • Снежана Радић: Милорад Радојчић: Доња Буковица село код Ваљева
 • Милча Мадић: Библиографија историографских издања у ваљевском крају објављених у 2013. години
 • Милован Илинчић (1924-2013) Милорад Радојчић
 • Мирко Бојанић (1938-2013) Милорад Радојчић

Број 48/2014

 • Дејан В. Поповић: Привредне прилике у Ваљеву 1914. године
 • Милорад Радојчић: Мирко Обрадовић (1858-1932) – раднички трибун и револуционар
 • Небојша Максимовић: Ваљевско протопрезвитерство у оквиру Шабачко-ваљевске епархије између два светска рата
 • Милорад Белић: Хватање и ликвидација Живорада Мишића – обрачун са остацима ЈВуО у ваљевском крају
 • Дејан В. Поповић: Насељеници из Ваљевског округа у областима Старе Србије 1914. године – прилог о колонизацији новоприпојених области Србије
 • Небојша Максимовић: Изградња електричне централе на Колубари и водовода у Ваљеву уочи Другог светског рата
 • Марина Ћировић: Друштвени живот Ваљева кроз кафане између два светска рата
 • Милорад Радојчић: Витез Карађорђеве звезде Драгутин Мартиновић (1879-1933)
 • Милорад Белић: Прилог квантификацији жртава Другог светског рата на подручју општине Ваљево 2
 • Бранко Матић: Допринос Здравка Ранковића (1944-2014) историји фотографије у Ваљеву
 • Богомир Ж. Јеремић: Век испред века – сликарка Надежда Петровић
 • Горан Ж. Комар: Прилози православних ктитора Витковића из села Мостаћи код Требиња
 • Мирјана Перић: Угоститељска комора Среза Ваљево – Ваљево (1952-1962) 1952-1962 – историјска белешка
 • Милоје Ж. Николић: Милорад Радојчић: „Бесмртни ратници ваљевског краја”
 • Милча Мадић: Милорад Радојчић: „Ваљево које нестаје”
 • Милча Мадић: Снежана Радић: Државни службеници Ваљевског округа 1944-1947.
 • Милча Мадић: Библиографија радова Александра Кала Спасојевића
 • Милча Мадић: Библиографија историографских издања о ваљевском крају објављених 2014. године
 • Здравко Ранковић (1944-2014) Милорад Радојчић
 • Сретен Среја Читаковић (1913-2014) Милорад Радојчић
 • Мирослав Јовановић (1962-2014)

Број 49/2015

 • Милорад Радојчић: Михаило Маџаревић – јунак ратова 1912–1918.
 • Дејан В. Поповић: Варош Ваљево у ратној 1913. години
 • Небојша Максимовић: Здравствене и социјалне прилике у ваљевском крају у оквиру Дринске бановине 1929–1941.
 • Бранко Матић: Хари Шихтер – Немац у партизанима 1941.
 • [Александар Кале Спасојевић]: Финеј – енглески рударски инжењер у Ваљеву и околини крајем XIX и почетком XX века
 • Милорад Белић: Прилог квантификацији жртава Другог светског рата у ваљевској општини, 3
 • Дејан В. Поповић: Честитке грађана Ваљева српским владарима у периоду 1894–1911.
 • Владимир Дамњановић: Међуопштинска заједница културе – Ваљево (1969–1974), 1969–1974. – историјска белешка
 • Милча Мадић: Милан С. Младеновић: Азбуковица у паклу рата 1914-1918.
 • Милча Мадић: Библиографија историографских издања о ваљевском крају у 2015. години
 • Зоран Јоксимовић (1932-2015) Милорад Радојчић
 • Слободан Ж. Марковић (1928-2015) Милорад Радојчић
 • Александар Кале Спасојевић (1934–2015) Милча Мадић

Број 50/2016

 • Синиша Мишић: Завичајна историја и њени историографи (Поводом пола столећа Гласника ИАВ)
 • Милић Ј. Милићевић: Битка код Чокешине
 • Зорица Јеремић Шевић: Сећања Слободана Љ. Ђукића – Друштвена историја Ваљева кроз живот и делатност грађанске породице Ђукић 1820–2016
 • Милорад Радојчић: Земљопоседник Алекса Алексић (1880-1953)
 • Небојша Максимовић: Културне прилике у ваљевском крају у оквиру Дринске бановине 1929–1941. године
 • Снежана Радић: Традиција и политика – веронаука, прославе и обележавање верских празника у ваљевском крају после Другог светског рата
 • Недељко В. Радосављевић: Писмо Јеврема Обреновића кнезу Милошу о разговорима са београдским везиром јануара 1828
 • Душко Р. Кузовић: Народно градитељство западне Србије – Група са репрезентативним објектима за сточаре на планини Повлен
 • Владимир Кривошејев; Жељко Бељац: Други поглед на вашаре у Ваљеву у 19. веку – вашари као претече сајамског туризма
 • Дејан В. Поповић: Настанак Улице Селимира Ђорђевића у Ваљеву (у околини железничког круга)
 • Милорад Белић: Активност Националне службе за обнову Србије у Ваљеву у периоду март 1942 – август 1944
 • Дејан В. Поповић: Писма српских војника са балканских ратишта
 • Владимир Дамњановић: Прота Матеја Ненадовић (1777-1854) 1823-1871. Историјска белешка и аналитички инвентар
 • Никола Ранисављевић: Соколско друштво Ваљево – Ваљево (1906-1941), 1933-1941. Историјска белешка
 • Зорица Јеремић Шевић: Ашер Бата Делеон – Седамдест година после 1946-2016.
 • Снежана Радић: Стална изложбена поставка „Страдање и хуманизам. Ваљевска болница 1914-1915.“ 2015. година
 • Милча Мадић: Милорад Радојчић: Др Милош Миша Пантић лекар и револуционар
 • Милча Мадић: Милан С. Младеновић: Азбуковчани у паклу рата 1914–1918. војне жртве
 • Владимир Кривошејев: Др Божидар Пурић: Биографија Боже Ранковића – допринос историји српског исељеништва у Северној Америци
 • Владимир Кривошејев: Славица Поповић Филиповић: Храброст између редова – Ани Христић у Србији и време одважних
 • Милча Мадић: Библиографија историографских издања о ваљевском крају у 2016. години

Број 51-52/2018

 • Милорад Радојчић: Лука Лазаревић (1857–1936) – истакнути просветни, културни и јавни радник
 • Владимир Кривошејев и Александар Недок: Ваљевска војна болница, од првих дана до Великог рата
 • Дејан В. Поповић: Привредне, хуманитарне и социјалне прилике у Ваљеву 1939–1941
 • др Гордана Гарић Петровић: Новине у пчеларству у Србији на крају 19. и почетку 20. века
 • Дејан В. Поповић: Уређење коловозних и асфалтних површина у Ваљеву 1939–1943
 • др Душко Кузовић: Музеј народног градитељства западне Србије
 • Милић Милићевић: Извештај о пуковима Дринске дивизијске области из новембра 1898. године
 • Никола Ранисављевић: Црквене матичне књиге манастира Пустиње (1837-1902)
 • Зорица Јеремић Шевић: Трг Ивана Прошина Ваљево – У сусрет 75-годишњици победе над фашизмом
 • Милча Мадић: Небојша Максимовић, Ваљево и ваљевски крај у Дринској бановини (1929-1944)
 • Милча Мадић: Славица Поповић Филиповић, Сведочанства из Првог светског рата
 • Милча Мадић: Др Александар Недок, Ваљево српски ратни хируршки центар и град болница у епицантру велике епидемије 1914–1915
 • Милча Мадић: Живојин Крсмановић, Развој села и сеоске архитектуре Колубаре и Подгорине у деветнаестом и почетком двадесетог века
 • Милча Мадић: Библиографија историографских издања о ваљевском крају у 2017. и 2018. години
 • Александра Вулетић: Владимир Стојанчевић (1923–2017)
 • Милорад Радојчић: Слободан Раковић Рака (1948–2017)

Број 53/2019

 • Милорад Радојчић: Национални рад Ваљеваца у старој Србији и Македонији
 • Владимир Кривошејев и Нинослав Станојловић: Ваљево 1904-1910. и 1915. у Аутобиографији санитетског пуковника др Милана Пецића
 • Дејан В. Поповић: Валутно питање и његове последице на ваљевски крај 1920. године
 • Дејан В. Поповић: Превенција великих богиња у Ваљеву и ваљевском крају 1972. године
 • др Душко Кузовић: Музеј народног градитељства западне Србије – предлог репрезентативне окућнице села са јужних падина планине Повлен
 • Дејан В. Поповић: Инвалидска потпора Радивоја Тешића из села Лесковица
 • Владимир Дамњановић: Изградња касарне 17. пешадијског пука и Дринске дивизије у Ваљеву
 • Ненад Антонијевић: Милорад Белић, Жртве Другог светског рата из ваљевске општине, припадници поражених формација, стрељани, нестали
 • Ненад Антонијевић: Милорад Радојчић, Осечански крај у ратовима 1912–1918 – поменик ратним жртвама
 • Дејан Филиповић: Јелица Новаковић Лопушина, Аријус Ван Тинховен и холандска медицинска мисија
 • Никола Ранисављевић: Библиографија историографских издања о ваљевском крају у 2018. и 2019. години

Број 54/2020

 • Милорад Радојчић: Жртве шпанске грознице у мионичком атару
 • Владимир Кривошејев: Прилог проучавању пандемије шпанске грознице у селима ваљевског краја
 • Дејан В. Поповић: Помоћ руским избеглицама у ваљевском крају 1920-1922. године
 • Дејан В. Поповић: Тамнавски парох Милутин М. Поповић у вихору Првог светског рата
 • Милорад Белић: Ваљевски информбировци и голооточани
 • Дејан В. Поповић: Хуманитарна помоћ ваљевског краја земљотресом разореном Скопљу 1963. године
 • Владимир Дамњановић: Хуманитарни рад у ваљевском крају након Првог светског рата (1919-1922)
 • Никола Ранисављевић: Аналитички инвентар – Збирка Varia
 • Никола Ранисављевић: Кратак преглед историјата ФК „Будућност“ Ваљево
 • Милић Милићевић: Милорад Радојчић: Мионичани у ратовима 1912-1918. Поменик ратним жртвама
 • Ален Радосављевић: Др Милан Пецић: Аутобиографија најстаријег пуковника српског санитета
 • Ален Радосављевић: Владимир Кривошејев: Ослобођење Ваљева у Великом рату – 30. октобар 2018.
 • Никола Ранисављевић: Библиографија историографских издања о ваљевском крају у 2020. години

Број 55/2021

 • Милорад Радојчић: Велики раденик и добротвор Аксентије Срећковић
 • Дејан В. Поповић: Аустријски детектив Алберт Гајгер и његова активност у ваљевском крају у време Првог светског рата
 • Милорад Радојчић: Друштво за улепшавање Ваљева
 • Милић Милићевић: Осечански крај у ратовима 1912-1918. Анализа губитака борачког и неборачког становништва
 • Дејан В. Поповић: Усиновљење Живорада Кораћа, матуранта ваљевске гимназије
 • Марина Ћировић: Друштво пријатеља музеја и Недеља музеја 1953–1958. године
 • Владимир Дамњановић: Рад материнског удружења Ваљево након Првог светског рата (1918-1919)
 • Никола Ранисављевић: Аналитички инвентар – Збирка Varia (наставак из прошлог броја)
 • Никола Ранисављевић: Кратак историјат клуба за коњички спорт „Миша Дудић“ Ваљево
 • Александра Вулетић: Милић Ј. Милићевић, Губици официра Краљевине Србије у ратовима 1912–1913. године
 • Александра Вулетић: Владимир Кривошејев, Епидемија шпанске грознице у Србији 1918–1919. Са посебним освртом на ваљевски крај
 • Никола Ранисављевић: Библиографија историографских издања о ваљевском крају у 2020. и 2021. години
 • Упутство за ауторе

Број 56/2022

 • Дејан Поповић: Суђења Димитрију Милићу, ратномпредседнику ваљевске општине 1916-1918. године
 • Вељко Ђурић Мишина, Милић Милићевић: Ратнежртве и страдали Краљевине Србије у Великом рату 1914-1918.
 • Ђорђе Вуковић: Никола Лекар – први преводилац са латинског језика
 • Ivo Orešković: Bratski zagrljaj – spomen na bratimljene opštine Valjevo s općinama Ploče i Metković (1973)
 • Милорад Белић: Мобилизација и страдање ваљевскеомладине у јесен 1944. године
 • Милорад Радојчић: Први и једини новчани заводу Мионици – Колубарска банка
 • Милић Милићевић: Жртве мионичког краја у ратовима1912-1918. – анализа губитака борачког и неборачког становништва
 • Дејан Поповић: Депутација грађана Ваљева на дворукраља Александра Обреновића 1903. године
 • Риста Анђелополић: Поводом 115 година од оснивањаСеизмолошког завода Србије (1906-2021)
 • Никола Ранисављевић: Аналитички инвентар – Збирка Varia“ – 3. део
 • Владимир Дамњановић: У сусрет 75. годишњици постојања и рада Међуопштинског историјског архива Ваљево
 • Александра Вулетић: Посвећеници и жртве. Српски санитету Ваљевској болници у Првом светском рату
 • Никола Ранисављевић: Библиографија историографских издањао ваљевском крају у 2021. и 2022. години

Број 57/2023

 • др Ђорђе Вуковић: Лекар Антоније де Монтефлоре на двору краља Стефана Душана Немањића
 • Живота Селаковић: Нова сазнања о родослову и пореклу златиборских Мићића
 • Милорад Радојчић: Неуморни и свестрани Јеврем Јешко Видић
 • др Радмила (Мила) Михајловић: Италијанска визија југословенске идеје и перспектива односа са Србијом из писма амбасадора Карла Сфорце
 • др Милић Ј. Милићевић и др Вељко Ђурић Мишина: Жртве немачког бомбардовања Београда 6–8. априла 1941. године
 • Милорад Белић: Агитпроп и „политичко мртвило народа“, ваљевски крај 1945/6
 • Љубица Васиљевић: Старо таорско гробље
 • Дејан В. Поповић: Суђење Милораду Ђурићу, артиљеријском потпуковнику
 • Дејан В. Поповић: Тужба Војислава Р. Тадића против капетана Алфреда Пинкаса
 • Никола Ранисављевић: Прилог за биографију генерала Боривоја Мирковића до двадесетседмомартовског пуча 1941. године
 • Милорад Белић: Обрачун са остацима „непријатељских елемената” у ваљевском крају по завршетку Другог светског рата
 • Владимир Дамњановић: Друштвено предузеће за производњу, промет и услуге „Стефил компанија“ Ваљево (1947–2011)
 • Риста Анђелополић: Први дани Радио Ваљева (од 29. 11. 1967. год)
 • Александра Вулетић: Недељко В. Радосављевић, Дабробосанска митрополија у Васељенској патријаршији (1766–1880)
 • др Милић Милићевић: Гордана Гарић Петровић, Сточарство у Србији од 1878. до 1912. године
 • Вељко Ђурић Мишина: Милорад Радојчић, Да се не забораве: Ваљевци у ратовима 1912–1918 – Поменик ратним жртвама
 • Никола Ранисављевић: Библиографија историографских издања о ваљевском крају у 2022. и 2023. години