А.7.6. СПОРТСКА ДРУШТВА И УДРУЖЕЊА

А.7.6. СПОРТСКА ДРУШТВА И УДРУЖЕЊА

 

А.7.6.299. СОКОЛСКО ДРУШТВО ВАЉЕВО – ВАЉЕВО (1906-1941), 1933-1941.

А.7.6.300. КЛУБ ЗА КОЊИЧКИ СПОРТ „ МИША ДУДИЋ“ – ВАЉЕВО (1949-1979), 1949-1979.

А.7.6.301. САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ОПШТИНЕ ВАЉЕВО – ВАЉЕВО (1961- 1976), 1954-1980.