А.7.1. ПОЛИТИЧКЕ И ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

А.7.1. ПОЛИТИЧКЕ И ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

САВЕЗ КОМУНИСТА ЈУГОСЛАВИЈЕА.7.1.244. МЕЂУОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ ВАЉЕВО – ВАЉЕВО (1968-1975), 1968-1975.

А.7.1.245. СРЕСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ СРЕЗА ВАЉЕВО – ВАЉЕВО (1945-1968), 1945-1968.

А.7.1.246. СРЕСКИ КОМИТЕТ КОМУНИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ СРБИЈЕ СРЕЗА МИОНИЦА – МИОНИЦА (1945-1947, 1950-1952), 1950-1952.

А.7.1.247. СРЕСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ СРЕЗА ПОДГОРСКОГ – ОСЕЧИНА (1944-1955), 1947-1955.

А.7.1.248. СРЕСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ СРЕЗА ТАМНАВСКОГ – УБ (1944-1955), 1945-1955.

А.7.1.249. ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ ОПШТИНЕ БАЊАНИ – БАЊАНИ (1955-1959), 1955-1959.

А.7.1.250. ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ ВАЉЕВО – ВАЉЕВО (1944-1990), 1944-1990.

А.7.1.251. ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ ОПШТИНЕ КАМЕНИЦА – КАМЕНИЦА (1954-1965), 1954-1965.

А.7.1.252. ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ – ЛАЈКОВАЦ (1955-1990), 1955-1990.

А.7.1.253. ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ ЉИГ – ЉИГ (1950-1990), 1955-1990.

А.7.1.254. ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ МИОНИЦА – МИОНИЦА (1955-1990), 1957-1990.

А.7.1.255. ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА – ОСЕЧИНА (1955-1990), 1954-1990.

А.7.1.256. ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ ОПШТИНЕ ПАМБУКОВИЦА – ПАМБУКОВИЦА (1955-1957), 1956-1957.

А.7.1.257. ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ ОПШТИНЕ ПРИЧЕВИЋ – ПРИЧЕВИЋ (1955-1960), 1955-1960.

А.7.1.258. ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ ОПШТИНЕ РАДЉЕВО – РАДЉЕВО (1956-1957), 1956-1957.

А.7.1.259. ОПШТИНСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА КОМУНИСТА СРБИЈЕ УБ – УБ (1950-1990), 1950-1990.

СОЦИЈАЛИСТИЧКИ САВЕЗ РАДНОГ НАРОДА ЈУГОСЛАВИЈЕ

А.7.1.260. СРЕСКИ ОДБОР СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА СРБИЈЕ СРЕЗА ВАЉЕВО – ВАЉЕВО (1944-1967), 1955-1967.

А.7.1.261. ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА СРБИЈЕ ОПШТИНЕ ВАЉЕВО – ВАЉЕВО (1944-1990), 1946-1990.

А.7.1.262. ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА СРБИЈЕ ЛАЈКОВАЦ – ЛАЈКОВАЦ (1955-1990), 1973-1990.

А.7.1.263. ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА СРБИЈЕ ОПШТИНЕ ЉИГ – ЉИГ (1955-1990), 1960-1989.

А.7.1.264. ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА СРБИЈЕ МИОНИЦА – МИОНИЦА (1955-1990), 1957-1990.

А.7.1.265. ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА СРБИЈЕ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА – ОСЕЧИНА (1955-1990), 1957-1990.

А.7.1.266. ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ САВЕЗА РАДНОГ НАРОДА СРБИЈЕ ОПШТИНЕ УБ – УБ (1955-1990), 1957-1990.

САВЕЗ ОМЛАДИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

А.7.1.267. СРЕСКИ КОМИТЕТ САВЕЗА ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ СРЕЗА ВАЉЕВО – ВАЉЕВО (1944-1967), 1957-1967.

А.7.1.268. ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА САВЕЗА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ ВАЉЕВО – ВАЉЕВО ( 1944-1990), 1967-1990.

А.7.1.269. ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА САВЕЗА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ ЛАЈКОВАЦ – ЛАЈКОВАЦ (1955-1990), 1973-1989.

А.7.1.270. ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА САВЕЗА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ ЉИГ – ЉИГ (1955-1990), 1971-1987.

А.7.1.271. ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА САВЕЗА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ СРБИЈЕ ОМЛАДИНЕ МИОНИЦА – МИОНИЦА (1955-1990), 1978-1990.

А.7.1.272. ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА САВЕЗА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ ОСЕЧИНА – ОСЕЧИНА (1955-1991), 1965-1991.

А.7.1.273. ОПШТИНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА САВЕЗА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ УБ – УБ (1955-1990), 1960-1990.

САВЕЗ СИНДИКАТА ЈУГОСЛАВИЈЕ

А.7.1.274. СРЕСКО СИНДИКАЛНО ВЕЋЕ СРЕЗА ВАЉЕВО – ВАЉЕВО (1947-1967), 1947-1967.

А.7.1.275. ОПШТИНСКО СИНДИКАЛНО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВАЉЕВО – ВАЉЕВО (1958-1991), 1958-1994.

А.7.1.276. ОПШТИНСКО СИНДИКАЛНО ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА СРБИЈЕ ЉИГ – ЉИГ (1955-1991), 1980-1987.

А.7.1.277. ОПШТИНСКО СИНДИКАЛНО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МИОНИЦА – МИОНИЦА (1956-1991), 1956-1964.

А.7.1.278. СРЕСКИ ОДБОР СИНДИКАТА ПРОСВЕТНИХ И НАУЧНИХ РАДНИКА СРЕЗА ВАЉЕВО – ВАЉЕВО (1955-1962), 1955-1962.

САВЕЗ УДРУЖЕЊА БОРАЦА НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА ЈУГОСЛАВИЈЕ

А.7.1.279. СРЕСКИ ОДБОР САВЕЗА УДРУЖЕЊА БОРАЦА НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА СРБИЈЕ СРЕЗА ВАЉЕВО – ВАЉЕВО (1947-1967), 1949-1967.

А.7.1.280. СРЕСКИ ОДБОР САВЕЗА БОРАЦА НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА ЈУГОСЛАВИЈЕ СРЕЗА МИОНИЦА – МИОНИЦА (1950-1952), 1950-1952.

А.7.1.281. САВЕЗ БОРАЦА НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА ЈУГОСЛАВИЈЕ ГРАДСКИ ОДБОР ВАЉЕВО – ВАЉЕВО (1947-1953), 1947-1953.

А.7.1.282. ОПШТИНСКИ ОДБОР САВЕЗА УДРУЖЕЊА БОРАЦА НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА СРБИЈЕ ЛАЈКОВАЦ – ЛАЈКОВАЦ (1955 -), 1979-1989.

А.7.1.283. ОПШТИНСКИ ОДБОР САВЕЗА УДРУЖЕЊА БОРАЦА НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА СРБИЈЕ ЉИГ – ЉИГ (1955- ), 1976-1988.

А.7.1.284. ОПШТИНСКИ ОДБОР САВЕЗА УДРУЖЕЊА БОРАЦА НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА УБ – УБ (1955- ), 1955-1990.