А.7. Политичке и друштвено-политичке организације, друштва и удружења