А.6.2 ПЕРИОД ОД 1945.

А.6.2 ПЕРИОД ОД 1945.

А.6.2.2. ПРИВРЕДНА УДРУЖЕЊА

А.6.2.2.161. ОСНОВНИ САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА – ВАЉЕВО (1949–1962), 1950-1962.

А.6.2.2.162. ОПШТИ ПОСЛОВНИ САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА – ВАЉЕВО (1957-1961), 1958-1961.

А.6.2.2.163. УДРУЖЕЊЕ ОДГАЈИВАЧА СИТНОГ СТОЧАРСТВА – ВАЉЕВО (1953–1966), 1953-1966.

КОМОРЕ

А.6.2.2.164. ЗАНАТСКА КОМОРА СРЕЗА ВАЉЕВО – ВАЉЕВО (1950-1962), 1950-1962.

А.6.2.2.165. СРЕСКА ЗАНАТСКА КОМОРА – ЉИГ (1950-1956), 1950-1957.

А.6.2.2.166. СРЕСКА ЗАНАТСКА КОМОРА – УБ (1950-1956), 1949-1956.

А.6.2.2.167. СРЕСКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ШУМАРСКА КОМОРА – ВАЉЕВО (1960-1962), 1960-1962.

А.6.2.2.168. ТРГОВИНСКА КОМОРА СРЕЗА ВАЉЕВО – ВАЉЕВО (1952-1962), 1952-1962.

А.6.2.2.169. ТРГОВИНСКА КОМОРА СРЕЗА ТАМНАВСКОГ– УБ (1952-1955), 1952-1955.

А.6.2.2.170. УГОСТИТЕЉСКА КОМОРА СРЕЗА ВАЉЕВО – ВАЉЕВО (1952-1962), 1952-1962.

А.6.2.3. ПРИВРЕДНА ПРЕДУЗЕЋА

А.6.2.3.1. ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО

А.6.2.3.1.171. ТАМНАВСКИ РУДНИЦИ ЛИГНИТА – УБ (1946-1969); 1941-1971.

А.6.2.3.1.172. ПРЕДУЗЕЋЕ У ИЗГРАДЊИ „МИОХРОМ“ – МИОНИЦА (1959-1962), 1959-1962.

А.6.2.3.1.173. РУДНИЦИ НЕМЕТАЛА „ВАЉЕВО“ – ВАЉЕВО (1958-1989), 1969-1983.

А.6.2.3.1.174. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОВРШИНСКЕ И ПОДЗЕМНЕ ИСТРАЖНЕ РАДОВЕ „РУДАР“ – ВАЉЕВО (1989-1994), 1981-1995.

А.6.2.3.1.175. ФАБРИКА ВИЈАКА „ГРАДАЦ“ – ВАЉЕВО (1957- ), 1957-1981.

А.6.2.3.1.176. „ИНДКООП“ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНДУСТРИЈСКУ КООПЕРАЦИЈУ – ВАЉЕВО (1959-1971), 1959-1971.

А.6.2.3.1.177. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНСТАЛАЦИЈЕ, ПРОИЗВОДНУ КООПЕРАЦИЈУ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ И ИНДУСТРИЈУ „ИНГРАП“ – ВАЉЕВО (1964-1977), 1964-1977.

А.6.2.3.1.178. УСЛУЖНО ПРОИЗВОДНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТЕХНОСЕРВИСИ“ – ВАЉЕВО (1965-1977), 1965-1979.

А.6.2.3.1.179. ДРУШТВЕНО ИНСТАЛАТЕРСКО-МОНТАЖНО ПРОИЗВОДНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТЕРМОВОД“ – ВАЉЕВО (1967-1996), 1967-1983.

А.6.2.3.1.180. МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКО ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ „МАШИНОРАД“ – ВАЉЕВО (1975- ), 1969-1980.

А.6.2.3.1.181. ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВАЉЕВСКА ИНДУСТРИЈА КОЖЕ, КРЗНА, КОНФЕКЦИЈЕ И ГАЛАНТЕРИЈЕ „ВИК“ – ВАЉЕВО (1946- ), 1921-1984.

А.6.2.3.1.182. ЗАНАТСКО ЈОРГАНЏИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „БУДУЋНОСТ“ – ВАЉЕВО (1954-1962), 1954-1963.

А.6.2.3.1.183. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗРАДУ МОДНЕ КОНФЕКЦИЈЕ „УЗОР“ – ВАЉЕВО (1954– ); 1956-1981.

А.6.2.3.1.184. „СТЕФИЛ КОМПАНИЈА“ ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ – ВАЉЕВО (1947- ), 1947-1984.

А.6.2.3.1.185. „ВАЉЕВСКА ШТАМПАРИЈА“ ГРАФИЧКО-ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ – ВАЉЕВО (1946-2002), 1951-2000.

А.6.2.3.2. ПОЉОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО

А.6.2.3.2.186. ПОЉОПРИВРЕДНО ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ „ УБ“ СА Н. СОЛ. О. ООУР-а И ООК-а – УБ (1973-1990), 1954-1984.

А.6.2.3.2.187. ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ИВЕРАК“ – ПОПУЧКЕ (1953-1955), 1953-1955.

А.6.2.3.2.188. ОГЛЕДНА СТАНИЦА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ – ВАЉЕВО (1953-1957), 1951-1957.

А.6.2.3.2.189. ПОЉОПРИВРЕДНА МАШИНСКА СТАНИЦА – ВАЉЕВО (1946-1948), 1946-1948.

А.6.2.3.2.190. ПОЉОПРИВРЕДНА МАШИНСКА СТАНИЦА – УБ (1947-1950), 1947-1951.

А.6.2.3.2.191. ПОЉОПРИВРЕДНИ БИРО – ВАЉЕВО (1960-1962), 1960-1962.

А.6.2.3.2.192. СРЕСКА ПОЉОПРИВРЕДНА СТАНИЦА БЕЛАНОВИЦА – БЕЛАНОВИЦА (1946–1949), 1946-1949.

А.6.2.3.2.193. СРЕСКА ПОЉОПРИВРЕДНА СТАНИЦА ЉИГ – ЉИГ (1945-1953), 1949-1955.

А.6.2.3.2.194. „ВАЉЕВСКА ПИВАРА“ А.Д. ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПИВА И БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА – ВАЉЕВО (1860– ), 1902-1993.

А.6.2.3.2.195. ВАЉЕВСКО ВОЋАРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДРАГОЈЛО ДУДИЋ“ – ВАЉЕВО (1945-1951), 1945-1951.

А.6.2.3.2.196. „УДАРНИК“ ГРАДСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ИСХРАНЕ И ЗАНАТСТВА – ВАЉЕВО (1947-1951), 1947-1951.

А.6.2.3.2.197. ГРАДСКО ПРЕХРАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДРАГОЈЛО ДУДИЋ“ – ВАЉЕВО (1951-1952), 1951-1952.

А.6.2.3.3. ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

А.6.2.3.3.198. „ИНОС-АНГРОСИРОВИНА“ Д.Д. – ВАЉЕВО (1951– ), 1952-1983.

А.6.2.3.3.199. СРЕСКО ОТКУПНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВЛАШИЋ“ – ОСЕЧИНА (1948-1949), 1948-1949.

А.6.2.3.3.200. СРЕСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОТКУП И ПРОМЕТ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА „ЗДРАВКО ЈОВАНОВИЋ“ – ОСЕЧИНА (1950 1952), 1950-1952.

А.6.2.3.3.201. СРЕСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОТКУП ЖИТАРИЦА СТОКЕ И СТОЧНИХ ПРОИЗВОДА „ЈАВОР“ – УБ (1950-1952), 1950-1953.

А.6.2.3.3.202. ТУРИСТИЧКИ САВЕЗ СРЕЗА ВАЉЕВО – ВАЉЕВО (1956-1967), 1956-1966.

А.6.2.3.3.203. ТУРИСТИЧКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ВАЉЕВО – ВАЉЕВО (1961- ), 1961-1975.

А.6.2.3.4. САОБРАЋАЈ

А.6.2.3.4.204. СРЕСКО ТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НАПРЕД“ – ОСЕЧИНА (1953-1954), 1953-1954.

А.6.2.3.5. ГРАЂЕВИНАРСТВО

А.6.2.3.5.205. „ГРАЈСКА ГОРА“ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА – БЕЛАНОВИЦА (1959-1960), 1959-1964.

А.6.2.3.5.206. ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЈАБЛАНИЦА“ – ВАЉЕВО (1946– ), 1946-1977.

А.6.2.3.5.207. ГРАДСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЦИГЛЕ И ЦРЕПА „ЉУБОСТИЊА“ – ВАЉЕВО (1947-1950), 1945-1950.

А.6.2.3.5.208. СРЕСКО ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ИЗГРАДЊА“ – ВАЉЕВО (1949–1950), 1949–1951.

А.6.2.3.5.209. ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАЂЕВИНАР“ – ВАЉЕВО (1948-1952), 1948-1953.

А.6.2.3.5.210. „ПРОГРЕС“ ГРАЂЕВИНСКО МОНТАЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ – ВАЉЕВО (1954-1976), 1952-1980.

А.6.2.3.5.211. ЗАНАТСКО ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧЕЛИК“ – ВАЉЕВО (1954-1962), 1957-1963.

А.6.2.3.5.212. „ГРАЂЕВИНАР“ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И НЕМЕТАЛА – МИОНИЦА (1960-1962), 1960-1963.

А.6.2.3.5.213. ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „РАДНИК“ – ОСЕЧИНА (1954-1955),1954-1957.

А.6.2.3.5.214. ГРАЂЕВИНСКА РАДНА ОРГАНИЗАЦИЈА „ГРАДИТЕЉ“ СА О. СОЛ. О. ООУР-а – ОСЕЧИНА (1970-1981), 1970-1981.

А.6.2.3.6. ОСТАЛО

А.6.2.3.6.215. ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ ВОДОВОД ВАЉЕВО“ – ВАЉЕВО (1965- ), 1965-1975.

А.6.2.3.6.216. СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ – ВАЉЕВО (1965-1974), 1956-1975.

А.6.2.3.6.217. ДРУШТВЕНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕРОЗИЈА“ – ВАЉЕВО (1967-), 1967-1982.

А.6.2.4. ЗАНАТСТВО

А.6.2.4.218. „УНИВЕРЗАЛ“ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКО И ТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ – ВАЉЕВО (1967-1969), 1967-1971.

А.6.2.4.219. „ЈАБЛАНИК“ ЗАНАТСКО-ГРАЂЕВИНСКА НАБАВНО-ПРОДАЈНА ЗАДРУГА – ВАЉЕВО (1967-1975), 1968-1975.

А.6.2.4.220. ГРАЂЕВИНСКА ЗАНАТСКА ЗАДРУГА „ЈЕДИНСТВО“ – ЛАЈКОВАЦ (1979-1991), 1979-1992.

А.6.2.4.221. ЗАНАТСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПАРТИЗАН“ – ЛАЈКОВАЦ (1953-1961), 1953-1962.

А.6.2.4.222. ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „СУВОБОР“ – МИОНИЦА (1963-1967), 1963-1968.

А.6.2.4.223. ИНДУСТРИЈСКО ПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТИКА МАРИЋ“ – МИОНИЦА (1948-1955), 1948-1956.

А.6.2.4.224. ЗАНАТСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПРИВРЕДНИК“ – МИОНИЦА (1956-1960), 1956-1961.

А.6.2.4.225. СРЕСКО ЗАНАТСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДОБРОСАВ СИМИЋ“ – УБ (1947-1952), 1947-1952.

А.6.2.4.226. ЗАНАТСКО ПРОИЗВОДНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УНИВЕРЗАЛ“ – ВАЉЕВО (1964-1975), 1964-1975.

А.6.2.4.227. ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКА ЗАДРУГА „ТОПЛИЦА“ – ЛАЈКОВАЦ (1958-1962), 1958-1963.

А.6.2.4.228. СРЕСКО ДРЖАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ШУМАДИЈА“ – ЉИГ (1950-1953), 1947-1955.

А.6.2.4.229. УСЛУЖНА ЗАНАТСКА РАДЊА „ПЕТИ ПУК“ – ВАЉЕВО (1965-1973), 1965-1974.

А.6.2.5. ЗАДРУГЕ

ЗАДРУГЕ

А.6.2.5.230. БЕЛАНОВИЧКА АБАЏИЈСКО-КРОЈАЧКА ПРЕРАЂИВАЧКА ЗАДРУГА С.О.Ј. – БЕЛАНОВИЦА (1946-1962), 1946-1962.

А.6.2.5.231. ЗАНАТСКА ПРВА ОБУЋАРСКА ПРЕРАЂИВАЧКА ЗАДРУГА С.О.Ј. – ВАЉЕВО (1945-1953), 1945-1953.

А.6.2.5.232. РАДНИЧКО-СЛУЖБЕНИЧКА НАБАВЉАЧКО-ПОТРОШАЧКА ЗАДРУГА С.О.Ј. – УБ (1945-1950), 1945-1950.

А.6.2.5.233. ОПАНЧАРСКО ПРОИЗВОЂАЧКО-ПРЕРАЂИВАЧКА ЗАДРУГА „РЕЉА АЛЕКСИЋ“ С.О.Ј. – УБ (1945-1958), 1945-1958.

ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ

А.6.2.5.234. ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ЛИПЉЕ (1939-1959), 1924-1959.

А.6.2.5.235. ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ТВРДОЈЕВАЦ (1945-1955), 1945-1955.

А.6.2.5.236. ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА – ЋЕЛИЈЕ (1954–1961), 1954-1961.

СЕЉАЧКЕ РАДНЕ ЗАДРУГЕ

А.6.2.5.237. СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „СЛОГА“ – БРГУЛЕ (1949-1953), 1949-1953.

А.6.2.5.238. СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „7. ЈУЛИ“ – ЈАСЕНИЦА (1949-1951), 1949-1951.

А.6.2.5.239. СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „ПРВОБОРАЦ“ – КЛИНЦИ (1949-1951), 1950-1951.

А.6.2.5.240. СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „ПОБЕДА“ – УБ (1949-1953), 1949-1953.

А.6.2.5.241. СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА „28. ФЕБРУАР“ – ЧУЧУГЕ (1948-1953), 1948-1953.

А.6.2.6. ОСТАЛО

А.6.2.6.242. БИРО ЗА КЊИГОВОДСТВО – ВАЉЕВО (1960-1962), 1960-1962.

А.6.2.6.243. БИРО ЗА КЊИГОВОДСТВО САМОСТАЛНИХ РАДЊИ – ВАЉЕВО (1954-1957), 1954-1957.