А.6.1. ПЕРИОД ДО 1944.

А.6.1. ПЕРИОД ДО 1944.

А.6.1.1. БАНКЕ И НОВЧАНИ ЗАВОДИА.6.1.1.146. ВАЉЕВСКА ЗАДРУГА А. Д. – ВАЉЕВО (1888-1948), 1888-1948.

А.6.1.1.147. ВАЉЕВСКА ШТЕДИОНИЦА – ВАЉЕВО (1871-1948), 1871-1948.

А.6.1.1.148. ВАЉЕВСКО ТРГОВАЧКО-ИНДУСТРИЈСКО А. Д. – ВАЉЕВО (1907-1948), 1908-1940.

А.6.1.1.149. ДРЖАВНА ХИПОТЕКАРНА БАНКА – ФИЛИЈАЛА У ВАЉЕВУ – ВАЉЕВО (1929-1946), 1894-1949.

А.6.1.1.150. ЗАДРУГА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА ЗА НАБАВКУ КРЕДИТА – ВАЉЕВО (1928-1946), 1928-1946.

А.6.1.1.151. ЗАНАТСКА КРЕДИТНА ЗАДРУГА СОЈ – ВАЉЕВО (1926-1965), 1926-1965.

А.6.1.1.152. ОБРЕНОВАЧКА ЗАДРУГА ЗА МЕЂУСОБНО ПОМАГАЊЕ И ШТЕДЊУ – ОБРЕНОВАЦ (1893- ?), 1898-1899.

А.6.1.1.153. СРПСКА НАРОДНА БАНКА – ФИЛИЈАЛА У ВАЉЕВУ – ВАЉЕВО (1942-1945), 1941-1946.

А.6.1.2. ПРИВРЕДНА УДРУЖЕЊА

А.6.1.2.154. УДРУЖЕЊЕ ЗАНАТЛИЈА ЗА СРЕЗ ВАЉЕВСКИ И ПОДГОРСКИ – ВАЉЕВО (1910-1950), 1911-1950.

А.6.1.2.155. УДРУЖЕЊЕ ЗАНАТЛИЈА ЗА СРЕЗ КОЛУБАРСКИ – МИОНИЦА (1911-1947), 1911-1947.

А.6.1.2.156. УДРУЖЕЊЕ ЗАНАТЛИЈА ЗА СРЕЗ ТАМНАВСКИ – УБ (1910-1950), 1919-1950.

А.6.1.2.157. УДРУЖЕЊЕ ОПАНЧАРСКИХ МАЈСТОРА У ВАЉЕВУ – ВАЉЕВО (1910-1939), 1921-1939.

А.6.1.2.158. УДРУЖЕЊЕ ТРГОВАЦА ЗА СРЕЗ ВАЉЕВСКИ И ПОДГОРСКИ – ВАЉЕВО (1911-1948), 1914-1948.

А.6.1.2.159. УДРУЖЕЊЕ ТРГОВАЦА ЗА СРЕЗ ТАМНАВСКИ – УБ (1911-1948), 1934-1948.

А.6.1.2.160. УДРУЖЕЊА УГОСТИТЕЉА ЗА СРЕЗОВЕ ВАЉЕВСКИ, ТАМНАВСКИ, КОЛУБАРСКИ И ПОДГОРСКИ – ВАЉЕВО (1919-1948), 1919-1945.