А.5.2. ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

А.5.2. ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

А.5.2.143. ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА – БЕЛАНОВИЦА (1956-1961), 1950-1962.

А.5.2.144. ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВАЉЕВО – ВАЉЕВО (1867- ), 1931-1979.

А.5.2.145. ГРАДСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ЛЕКОВИМА – ВАЉЕВО (1947-1952), 1947-1953.