А.4.1. ПРОСВЕТНЕ УСТАНОВЕ

А.4.1. ПРОСВЕТНЕ УСТАНОВЕ

 

А.4.1.119. ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА – ВАЉЕВО (1870- ), 1870-1974.

А.4.1.120. ГИМНАЗИЈА „БРАНИСЛАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ“ – УБ (1969- ), 1969-1982.

А.4.1.121. ТЕХНИЧКА ШКОЛА „УБ“ – УБ (1964– ), 1964-1979.

А.4.1.122. УЧИТЕЉСКА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“ – УБ (1948-1973), 1948-1973.

А.4.1.123. ЖЕНСКА ЗАНАТСКА ШКОЛА – УБ (1919-1957), 1921-1957.

А.4.1.124. МУЗИЧКА ШКОЛА „ЖИВОРАД ГРБИЋ“ – ВАЉЕВО (1952- ), 1954-1967.

А.4.1.125. ДОМАЋИЧКА ШКОЛА – МИОНИЦА (1953-1956), 1953-1960.

А.4.1.126. ОСНОВНА ШКОЛА – ВАЉЕВО (1808-1951), 1885-1951.

А.4.1.127. ОСНОВНА ШКОЛА „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ – ВАЉЕВО (1923- ), 1922-1957.

А.4.1.128. ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА – ВАЉЕВО (1951- ), 1950-1977.

А.4.1.129. ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ“ – ЛАЈКОВАЦ (1936- ), 1948-1980.

А.4.1.130. ОСНОВНА ШКОЛА – МАРКОВА ЦРКВА (1904-1978), 1959-1978.

А.4.1.131. ОСНОВНА ШКОЛА – РАБРОВИЦА (1844- ), 1899-1961.

А.4.1.132. ОСНОВНА ШКОЛА – ТВРДОЈЕВАЦ (1893- ), 1919-1951.

А.4.1.133. МЕЂУОПШТИНСКИ ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА – ВАЉЕВО (1965-1992), 1957-1992.

А.4.1.134. РАДНА ОРГАНИЗАЦИЈА УСМЕРЕНОГ ОБРАЗОВАЊА „ВАЉЕВО“ – РАДНА ЗАЈЕДНИЦА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА – ВАЉЕВО (1979-1984), 1979-1984.