А.1.5. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ОД 1944.

А.1.5. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ОД 1944.

 

ОКРУЖНИ НАРОДНИ ОДБОРИ

А.1.5.15. ОКРУЖНИ НАРОДНИ ОДБОР ВАЉЕВО – ВАЉЕВО (1944-1947), 1944-1947.

МЕЂУОПШТИНСКЕ РЕГИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

А.1.5.16. ПОДРИЊСКО-КОЛУБАРСКА МЕЂУОПШТИНСКА РЕГИОНАЛНА ЗАЈЕДНИЦА – СКУПШТИНА ЗАЈЕДНИЦЕ – ВАЉЕВО (1975-1991), 1975-1992.

СРЕСКИ НАРОДНИ ОДБОРИ – НАРОДНИ ОДБОРИ СРЕЗОВА – СКУПШТИНЕ СРЕЗОВА

А.1.5.17. СРЕСКИ НАРОДНИ ОДБОР БЕЛАНОВИЦА – БЕЛАНОВИЦА (1944-1947), 1944-1947.

А.1.5.18. СКУПШТИНА СРЕЗА ВАЉЕВО – ВАЉЕВО (1944-1967),1944-1967.

А.1.5.19. СРЕСКИ НАРОДНИ ОДБОР ЉИГ – ЉИГ (1947-1955), 1945-1955.

А.1.5.20. НАРОДНИ ОДБОР СРЕЗА МИОНИЧКОГ – МИОНИЦА (1944-1947,1950-1952), 1945-1952.

А.1.5.21. НАРОДНИ ОДБОР СРЕЗА ПОДГОРСКОГ – ОСЕЧИНА (1944-1955), 1945-1955.

А.1.5.22. НАРОДНИ ОДБОР СРЕЗА ТАМНАВСКОГ – УБ (1944-1955), 1944-1955.

СКУПШТИНЕ ОПШТИНА

А.1.5.23. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО – ВАЉЕВО (1944– ), 1944-1981.

А.1.5.24. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА – ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА (1944-1965), 1945-1965.

А.1.5.25. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ – ЛАЈКОВАЦ (1944– ), 1944-1970.

А.1.5.26. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЉИГ – ЉИГ (1944– ), 1944-1964.

А.1.5.27. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА – МИОНИЦА (1944– ), 1945-1971.

А.1.5.28. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА – ОСЕЧИНА (1944– ), 1944-1973.

А.1.5.29. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ УБ – УБ (1944 – ), 1945-1981.

НАРОДНИ ОДБОРИ ОПШТИНА

А.1.5.30. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БА – БА (1944-1955), 1946-1955.

А.1.5.31. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БАЈЕВАЦ – БАЈЕВАЦ (1944-1955), 1944-1955.

А.1.5.32. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЈАБЛАНИЦА – БАЛИНОВИЋ (1946-1955), 1947-1955.

А.1.5.33. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БАЊАНИ – БАЊАНИ (1944-1959), 1944-1959.

А.1.5.34. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БАТАЛАГЕ – БАТАЛАГЕ (1944-1955), 1945-1955.

А.1.5.35. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БЕЛАНОВИЦА – БЕЛАНОВИЦА (1944-1959), 1947-1959.

А.1.5.36. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БРАНКОВИНА – БРАНКОВИНА (1944-1959), 1944-1959.

А.1.5.37. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БРГУЛЕ – БРГУЛЕ (1944-1955), 1947-1955.

А.1.5.38. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БРЕЖЂЕ – БРЕЖЂЕ (1944-1955), 1945-1955.

А.1.5.39. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БУКОВАЦ – БУКОВАЦ (1944-1955), 1949-1955.

А.1.5.40. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ВРАЧЕВИЋ – ВРАЧЕВИЋ (1944-1955), 1945-1958.

А.1.5.41. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ВРЕЛО – ВРЕЛО (1944-1955), 1945-1955.

А.1.5.42. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ГОРЊА ГРАБОВИЦА – ГОРЊА ГРАБОВИЦА (1944-1955), 1946-1956.

А.1.5.43. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДИВЦИ – ДИВЦИ (1944-1959), 1955-1959.

А.1.5.44. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДОКМИР – ДОКМИР (1944-1955), 1946-1955.

А.1.5.45. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДОЊА ГРАБОВИЦА – ДОЊА ГРАБОВИЦА (1944-1955), 1949-1955.

А.1.5.46. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДОЊИ БАЊАНИ – ДОЊИ БАЊАНИ (1944-1955), 1945-1955.

А.1.5.47. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДОЊА ТОПЛИЦА – ДОЊИ МУШИЋ (1944-1955), 1945-1955.

А.1.5.48. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДРАГИЈЕВИЦА – ДРАГИЈЕВИЦА (1944-1955), 1945-1955.

А.1.5.49. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДРАГОДОЛ – ДРАГОДОЛ (1944-1955), 1946-1956.

А.1.5.50. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДРАГОЉ – ДРАГОЉ (1944-1955), 1947-1955.

А.1.5.51. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДРАЧИЋ – ДРАЧИЋ (1944-1959), 1950-1959.

А.1.5.52. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ДУЧИЋ – ДУЧИЋ (1944-1955), 1947-1956.

А.1.5.53. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЂУРЂЕВАЦ – ЂУРЂЕВАЦ (1944-1955), 1945-1955.

А.1.5.54. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ИВАНОВЦИ – ИВАНОВЦИ (1944-1955), 1945-1955.

А.1.5.55. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЈАБУЧЈЕ – ЈАБУЧЈЕ (1944-1955), 1944-1955.

А.1.5.56. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ КАДИНА ЛУКА – КАДИНА ЛУКА (1944-1955), 1944-1955.

А.1.5.57. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ КОЖУАР – КОЖУАР (1944-1955), 1946-1955.

А.1.5.58. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ КОМИРИЋ – КОМИРИЋ (1944-1955), 1944-1955.

А.1.5.59. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ КОТЕШИЦА – КОТЕШИЦА (1944-1955), 1947-1955.

А.1.5.60. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЛОЗНИЦА – ЛОЗНИЦА (1944-1955), 1947-1954.

А.1.5.61. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЛОПАТАЊ – ЛОПАТАЊ (1944-1955), 1944-1956.

А.1.5.62. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ МИЛИЧИНИЦА – МИЛИЧИНИЦА (1944-1955), 1947-1955.

А.1.5.63. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ МОРАВЦИ – МОРАВЦИ (1944-1955), 1945-1955.

А.1.5.64. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ МУРГАШ – МУРГАШ (1944-1955), 1944-1955.

А.1.5.65. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ОСЕЧЕНИЦА – ОСЕЧЕНИЦА (1944-1955), 1950-1955.

А.1.5.66. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ПАЉУВИ – ПАЉУВИ (1944-1955), 1945-1955.

А.1.5.67. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ПАМБУКОВИЦА – ПАМБУКОВИЦА (1944-1957), 1944-1957.

А.1.5.68. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ПАУНЕ – ПАУНЕ (1944-1955), 1950-1955.

А.1.5.69. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ПЕПЕЉЕВАЦ – ПЕПЕЉЕВАЦ (1944-1955), 1946-1955.

А.1.5.70. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ПЕЦКА – ПЕЦКА (1944-1959), 1945-1959.

А.1.5.71. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ПЛАНИНИЦА – ПЛАНИНИЦА (1944-1955), 1947-1955.

А.1.5.72. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ПРИЧЕВИЋ – ПРИЧЕВИЋ (1944-1959), 1946-1959.

А.1.5.73. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ БОГОВАЂА – ПРЊАВОР (1944-1955), 1945-1955.

А.1.5.74. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ РАДЉЕВО – РАДЉЕВО (1944-1957), 1945-1957.

А.1.5.75. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ РАЈКОВИЋ – РАЈКОВИЋ (1944-1959), 1947-1960.

А.1.5.76. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ГОРЊА ТОПЛИЦА – РАКАРИ (1944-1955), 1944-1955.

А.1.5.77. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ СЛАВКОВИЦА – СЛАВКОВИЦА (1944-1955), 1944-1955.

А.1.5.78. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ СЛОВАЦ – СЛОВАЦ (1948-1957), 1946-1957.

А.1.5.79. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ СОВЉАК – СОВЉАК (1944-1955), 1944-1955.

А.1.5.80. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ СТАВЕ – СТАВЕ (1947-1955), 1947-1957.

А.1.5.81. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ СТУБО – СТУБО (1944-1952, 1957-1959), 1946-1951, 1955-1959.

А.1.5.82. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ СУВОДАЊЕ – СУВОДАЊЕ (1944-1957), 1946-1957.

А.1.5.83. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ТАКОВО – ТАКОВО (1944-1955), 1944-1955.

А.1.5.84. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ТВРДОЈЕВАЦ – ТВРДОЈЕВАЦ (1944-1955), 1945-1955.

А.1.5.85. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ТРЛИЋ – ТРЛИЋ (1944-1955), 1946-1955.

А.1.5.86. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ТРУДЕЉ – ТРУДЕЉ (1944-1955), 1945-1955.

А.1.5.87. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЋЕЛИЈЕ – ЋЕЛИЈЕ (1944-1955), 1945-1955.

А.1.5.88. НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЦВЕТАНОВАЦ – ЦВЕТАНОВАЦ (1944-1955), 1944-1955.

МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОРИ

А.1.5.89. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР БАБАЈИЋ – БАБАЈИЋ (1944-1952), 1946-1952.

А.1.5.90. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР БРАНЧИЋ – БРАНЧИЋ (1944-1952), 1945-1954.

А.1.5.91. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ГОРЊИ МУШИЋ – ГОРЊИ МУШИЋ (1944-1952), 1947-1952.

А.1.5.92. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ГУЊАЦИ – ГУЊАЦИ (1944-1952), 1947-1952.

А.1.5.93. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ЖИВКОВЦИ – ЖИВКОВЦИ (1944-1952), 1947-1952.

А.1.5.94. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ЗЛАТАРИЋ – ЗЛАТАРИЋ (1944-1952), 1947-1953.

А.1.5.95. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР КАЛАЊЕВЦИ – КАЛАЊЕВЦИ (1944-1952), 1945-1953.

А.1.5.96. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР КЉУЧ – КЉУЧ (1944-1952),1947-1951.

А.1.5.97. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР КОЗЕЉ – КОЗЕЉ (1944-1952), 1946-1952.

А.1.5.98. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР КОМАНИЦЕ – КОМАНИЦЕ (1944-1952), 1945-1952.

А.1.5.99. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ЛИПЉЕ – ЛИПЉЕ (1944-1952), 1945-1952.

А.1.5.100. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ЛИСО ПОЉЕ – ЛИСО ПОЉЕ (1944-1947), 1946-1947.

А.1.5.101. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР МАРКОВА ЦРКВА – МАРКОВА ЦРКВА (1944-1952), 1945-1952.

А.1.5.102. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР МИОНИЦА (СЕЛО) – МИОНИЦА (СЕЛО)  (1944-1952),1946-1952.

А.1.5.103. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР НОВАЦИ – НОВАЦИ (1944-1952), 1945-1952.

А.1.5.104. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ОСТРУЖАЊ – ОСТРУЖАЊ (1944-1952), 1946-1952.

А.1.5.105. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ПОЉАНИЦЕ – ПОЉАНИЦЕ (1944-1952), 1946-1960.

А.1.5.106. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ПОПАДИЋ – ПОПАДИЋ (1944-1952), 1949-1952.

А.1.5.107. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР СЕДЛАРИ – СЕДЛАРИ (1944-1952), 1948-1951.

А.1.5.108. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР СКАДАР – СКАДАР (1944-1952), 1946-1947.

А.1.5.109. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР СТРУГАНИК – СТРУГАНИК (1944-1952), 1947-1955.

А.1.5.110. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ЦАРИНА – ЦАРИНА (1944-1947), 1945-1947.

А.1.5.111. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ШТАВИЦА – ШТАВИЦА (1944-1952), 1945-1952.

А.1.5.112. МЕСНИ НАРОДНИ ОДБОР ШУТЦИ – ШУТЦИ (1944-1952), 1948-1952.

УПРАВЕ И УПРАВНЕ УСТАНОВЕ

А.1.5.113. МЕЂУОПШТИНСКА ЗАЈЕДНИЦА КУЛТУРЕ – ВАЉЕВО (1969-1974), 1969-1974.

САМОУПРАВНЕ ИНТЕРЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

А.1.5.114. САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА УСМЕРЕНОГ ОБРАЗОВАЊА ЗА ПОДРУЧЈЕ ПОДРИЊСКО-КОЛУБАРСКЕ МЕЂУОПШТИНСКЕ РЕГИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – ВАЉЕВО (1977-1990), 1977-1990.

А.1.5.115. САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТАНОВАЊА, КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ И УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО – ВАЉЕВО (1974-1990), 1959-1992.

А.1.5.116. САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА ПУТЕВЕ ОПШТИНЕ ВАЉЕВО – ВАЉЕВО (1975-1989), 1972-1993.

А.1.5.117. САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ, ОДМОРА И РЕКРЕАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВАЉЕВО – ВАЉЕВО (1974-1990), 1972-1984.