А.1.2-4. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ДО 1944.

А.1.2-4. АРХИВСКИ ФОНДОВИ ДО 1944.

 

ОКРУЖНА НАЧЕЛСТВА

А.1.2-4.1. НАЧЕЛСТВО ОКРУГА ВАЉЕВСКОГ – ВАЉЕВО (1839-1944), 1841-1944.

СРЕСКА НАЧЕЛСТВА

А.1.2-4.2. НАЧЕЛСТВО СРЕЗА КОЛУБАРСКОГ – МИОНИЦА (1837-1944), 1887-1940.

А.1.2-4.3. НАЧЕЛСТВО СРЕЗА ТАМНАВСКОГ – УБ (1837-1944), 1876-1929.

ОПШТИНЕ

А.1.2-4.4. ОПШТИНА БРЕЖЂАНСКА – БРЕЖЂЕ (1839-1944), 1886-1941.

А.1.2-4.5. ОПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА – ВАЉЕВО (1839-1944), 1879-1944.

А.1.2-4.6. ОПШТИНА ЗВЕЧАНСКА – ЗВЕЧКА (1839–1944), 1903–1906.

А.1.2-4.7. ОПШТИНА ВАРОШИЦЕ ЛАЈКОВЦА – ЛАЈКОВАЦ (1908-1944), 1926-1945.

А.1.2-4.8. ОПШТИНА ОСЕЧЕНИЧКА – ОСЕЧЕНИЦА (1839-1944), 1876-1926.

А.1.2-4.9. ОПШТИНА ПЛАНИНИЧКА – ПЛАНИНИЦА (1890-1944), 1888-1898.

А.1.2-4.10. ОПШТИНА ПОПУЧАНСКА – ПОПУЧКЕ (1839-1944), 1919-1942.

А.1.2-4.11. ОПШТИНА ТВРДОЈЕВАЧКА – ТВРДОЈЕВАЦ (1839–1944), 1886–1923.

А.1.2-4.12. ОПШТИНА ТРЛИЋСКА – ТРЛИЋ (1839-1944), 1863-1886.

ОСТАЛЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

А.1.2-4.13. ДРИНСКА ФИНАНСИЈСКА ДИРЕКЦИЈА ВАЉЕВО – ВАЉЕВО (1941-1945), 1941-1945.

А.1.2-4.14. НАДЗОРНИШТВО ФИНАНСИЈСКЕ КОНТРОЛЕ ВАЉЕВО – ВАЉЕВО (1929-1945), 1927-1945.