Контакт

 

МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Поп-Лукина 52

Телефони:
централа 014/221-028
факс 014/228-187
директор 014/221-708

ПИБ 101492334
МАТИЧНИ БРОЈ 07096968

e-mail: arhivvaljevo@gmail.com
web: istorijskiarhiv.rs

Блок резервисан за дигитализовану грађу Историјског архива Ваљево

Блок резервисан за Гласник Историјског архива Ваљево

Блок резервисан за веб-галерију Историјског архива Ваљево