Издања Међуопштинског историјског архива Ваљево

 

 

Драшковић, Радован: Из прошлости Ваљева, 17 повезаних чланака који говоре о прошлости ваљевског краја од 18. до почетка 20. века, Ваљево, 1973, 91

Перуничић, Бранко: Град Ваљево и његово управно подручје 1815-1915, избор документа о прошлости Ваљева трезорираних у различитим архивима, Ваљево, 1973, 1272

Митрашиновић, Милорад: Слободно Ваљево 1944-1945 – фотохроника поводом 30-годишњице ослобођења Ваљева, Ваљево 1974, 20

Митрашиновић, Милорад: Међуопштински историјски архив, фотомонографија о Архиву у Ваљеву, Ваљево, 1976, 12

Филиповић, Станоје: Писци борци ваљевског партизанског одреда, Ваљево, 1980, 34

Вуковић, Раде: Живојин П. Исаиловић, Ваљево, 1972, 120

Јевтић, Александар: Интернирање бораца Ваљевског НОП одреда у концентрационом логору у Норвешкој, Ваљево 1982, 32

Перишић, Мирослав: Прота Матеја Ненадовић - Живот и рад, Ваљево, 1984, 100

Група аутора: Сећања бораца Ваљевског народноослободилачког одреда, књига 1, Ваљево 1984, 580

Радојчић, Милорад: Стеван Марковић Сингер, Ваљево, 1985, 126

Јевтић, Александар: Учешће сељака ваљевске општине у народноослободилачком рату, Ваљево, 1986, 124

Јоксимовић, Зоран: Драгојло Дудић, Ваљево, 1987, 64

Милосављевић, Бранислав: Партизанска породица Грујић, Ваљево, 1988, 44

Видић, Велибор: Каталог књига, штампе и периодике до 1900 – у библиотеци Историјског архива Ваљево, Ваљево, 1993, 96

Видић, Велибор: Сто педесет година од примене српског грађанског законика: по документима Окружног суда Ваљево, каталог за изложбену поставку, Ваљево, 1995, 24

Глогић, Филип: Повратак бродара, приредио Станиша Војиновић, Ваљево, 1995, 68

Милосављевић, Бранислав и група аутора: Споменица палим борцима и жртвама фашистичког терора општине Ваљево 1941-1945, Ваљево, 1995, 216

Стојанчевић, Видосава: Породица у Подгорини, Ваљево, 1995, 214

Група аутора: Сећања бораца Ваљевског народноослободилачког одреда, књига 2, Ваљево 1996. стр. 494.

Кривошејев, Владимир: Библиографија прилога штампаних у „Гласнику” Историјског архива Ваљево (од броја 1 до 30), Ваљево, 1996, 64

Фогел, Ханс: Ваљево – сећање једног швајцарског лекара на српско-турски рат, Ваљево, 1996, 208

Исић, Момчило: Материјално страдање ваљевског становништва у првом светском рату, Ваљево, 1996, 120

Перишић, Мирослав: Ваљево – град у Србији крајем 19. века, Ваљево 1997, 374

Мадић, Милча; Митрашиновић, Милорад; Бојанић, Мирко: Димитрије Јанковић Робеспјер – Слога ваљевских раденика, Ваљево, 1997, 216

Димитријевић, Бојан: Ваљевски равногорци, Београд 1998, 320

Видић, Велибор; Поповић, Свемир: Каталог изложбе кроз фондове и збирке Историјског архива Ваљево, Ваљево, 1998, 30

Поповић, Љубодраг: Помоћ Хиландару народа среза Тамнавског 1885. године, Ваљево, 1999, 102

Радосављевић, Недељко: Ужичко-ваљевска митрополија 1739-1804, Ваљево 2000, 228

Гаврић, Филип: Глагољица словенска, Нови Сад, 2001. стр. 236.

Радић, Снежана: Конфискација имовине у ваљевском округу 1944–1946, Ваљево, 2002, 264

Водич Међуопштинског историјског архива Ваљево (1,6 Mb), Ваљево, 2004, 580

Радић, Снежана: Каталог изложбе „Два века суда у Ваљеву, на основу докумената фондова и збирки Међуопштинског историјског архива Ваљево”, Ваљево, 2004, 12

Мирко С. Бојанић: Преци поново говоре, Књ. 2, Кнежевина колубарска у Нахији ваљевској - кроз судска документа и црквене књиге до 1840. године, Међуопштински историјски архив Ваљево, Ваљево, 2005. 394

Белић, Милорад: Комитски војвода Војислав Танкосић, Ваљево 2005, 128

Снежана Радић: Аграрна реформа у ваљевском крају после 1945. године, Међуопштински историјски архив Ваљево, Ваљево, 2006, 220

Недељко Радосављевић: Ваљевски магистрат 1824-1831 - документа (1 Mb), Међуопштински историјски архив Ваљево, Ваљево, 2008, 264

мр Јованка Божић, Ваљево које волим, Међуопштински историјски архив Ваљево, Ваљево 2008, 318

Каталог за изложбу Два века окружног суда у Ваљеву, Међуопштински историјски архив Ваљево и Окружни суд Ваљево, Ваљево, 2009.

Јованка Божић, Ваљевска села, Међуопштински историјски архив Ваљево, Ваљево, 2010, 468

Владимир Кривошејев: Ваљево – настанак и развој града, Народни музеј Ваљево, Међуопштински историјски архив Ваљево, Завод за заштиту споменика културе Ваљево, Ваљево, 2012, 222

Недељко В. Радосављевић: Стара црква у Миличиници – књига прихода и расхода 1846–1863, Историјски институт Београд и Међуопштински историјски архив Ваљево, Београд – Ваљево, 2012, 152

   Снежана Радић: Државни службеници Ваљевског округа 1944–1947, Међуопштински историјски архив Ваљево, Ваљево, 2014, 372
  Милорад Радојчић: Бесмртни ратници ваљевског краја у ратовима 1912-1918 – Витезови Карађорђеве звезде, Међуопштински историјски архив Ваљево, Ваљево, 2014, 468

 

Блок резервисан за дигитализовану грађу Историјског архива Ваљево

Блок резервисан за Гласник Историјског архива Ваљево

Блок резервисан за веб-галерију Историјског архива Ваљево