Библиотека

 

Библиотека Међуопштинског историјског архива у Ваљеву спа­да у ред специјалних библиотека. Уписана је у централни ре­ги­стар биб­лиотека 20. децембра 1996. године, са почетним фон­дом од 5411 јединица, од тога монографских публикација 5402, перио­дич­них 8 и посебних збирки 1.

Данас располаже фондом од око 7000 наслова и збирком старих и ретких књига.

Блок резервисан за дигитализовану грађу Историјског архива Ваљево

Блок резервисан за Гласник Историјског архива Ваљево

Блок резервисан за веб-галерију Историјског архива Ваљево